Schepencollege Boechout kent subsidies toe

wielerwedstrijd door Vremde
  • De subsidies voor seniorenverenigingen, werkingsjaar 2018, werden toegekend. Net zoals de subsidies voor sportverenigingen, werkingsjaar 2018.
  • Kon. Bacwalde S.K., FC Oxaco-Boechout en atletiekclub Sgola krijgen subsidies voor de realisatie van grote werken aan bestaande sportinfrastructuur.
  • Judoclub Boechout, Gymteam Vremde en FC Oxaco-Boechout krijgen subsidies voor sportkaderopleidingen.
  • De Boechoutse onderwijsinstellingen en de Speelhoeve krijgen subsidies voor de verderzetting van het logopedieproject. Dat project vindt plaats in het kader van kansarmoedebestrijding als maatregel ten bate van de kinderen van alle basisscholen uit Boechout.
  • Subsidies voor zorg en hulpverenigingen werden toegekend aan Stomaclub Boechout, Rode Kruis Boechout en Los Zaperos.
  • 15 buurtverenigingen, 4 verenigingen in de amateurkunsten, 4 cultuurverenigingen en 12 socioculturele verenigingen krijgen ook subsidies toegekend.
  • Voor de subsidies voor projecten in ontwikkelingslanden werden 13 projecten ingediend. Het college geeft het advies de subsidies toe te kennen. Dit moet tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019 nog worden goedgekeurd.