Oproep ‘Generatie Rookvrij’ niet zonder problemen in Hove

Roken is ongezond. Allerlei campagnes doen aan ontrading. Het kwam ook ter sprake op de laatste Hovese gemeenteraad.

Raadslid Stefan Beeldens (Ph7) : “Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als kinderen en jongeren andere jongeren of volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving. Toch wordt er vandaag op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, nog steeds gerookt. Jong en oud, rokers en niet-rokers, met z’n allen kunnen we daar verandering in brengen. In welke Hovese omgevingen groeien kinderen in de loop van hun leven op en wat het zou betekenen als deze stuk voor stuk rookvrij waren ? Want door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent. Als fractie willen we alle partijen oproepen om als partij-overschrijdend project van Hove een ‘Generatie Rookvrij’-gemeente te maken. Binnenkort wordt er een nieuwe speeltuin ingehuldigd. Dit is het ideale moment om dit project te starten. Een minimum engagement kan het plaatsen zijn van het ‘Generatie Rookvrij’-pancarte in de speeltuin. Het kan uitgebreider met een sensibiliseringscampagne in de Hovese communicatiekanalen tot het starten van een Rookstop-groep in onze gemeente. Onze buurgemeenten Edegem, Boechout en Mortsel zijn reeds ‘Generatie Rookvrij’-gemeente. Belangrijke partners zijn : VVSG, Logo Antwerpen, mutualiteiten, scholenkoepels, jeugdverenigingenkoepels,… Praktische uitwerking kan verlopen via Logo-diensten van Antwerpen. Meer info op www.generatierookvrij.be.”

kinderen spelen liefst rookvrij

Schepen van sociale zaken Els Pauwels (Fan van Hove) antwoordde : “Ik ben ook niet-roker. Maar hoe kunnen we een draagvlak scheppen bij de rokers ? Naast de speeltuin ligt het JOC. Er staan steeds mensen aan de deur met een sigaret in de hand. In het cafétaria van de sporthal zitten ook steeds rokers op het terras. Kinderen zien dit. Is er bij de jeugd een draagvlak voor deze actie ? We kunnen dit punt eerder eens doorverwijzen naar de Jeugdraad. Het aantal rokers daalt, maar de speeltuin rookvrij houden door er een bord te plaatsen gaat niet veel oplossen. We moeten eerder kijken dat er geen rokers meer zijn bij de monitoren”.

veel sluikafval in Hove

Raadslid Lenn Decleene (N-VA) vulde aan en wees erop ‘dat tijdens het weekeinde van Valentijn heel het kerkplein vol afval lag : stukgeslagen glazen, lege blikjes, braaksel, enz… Geen mooi beeld van onze gemeente. Samen met nog enkele mensen hebben we die troep opgekuist. De Hovenaar ligt meer wakker van afval en smeerlapperij dan van rokers“.

Meer info : Anke Dehuisser, tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : anke.dehuisser@hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove .