Marktplannen Hove zijn in voorbereiding

Op de gemeenteraad van januari jl. kwam de mogelijke organisatie van een wekelijkse markt in Hove ter sprake. Het college van Burgemeester en schepenen heeft van de Hovese middenstandswerking de vraag gekregen om een wekelijkse markt te ontwikkelen. Het bestuur is het plan reeds aan het uitwerken

Onze gemeente kent nog geen wekelijkse markt. Onze buurgemeenten Edegem (dinsdag), Mortsel (woensdag) en Kontich (zaterdag) hebben een algemene wekelijkse markt waar allerlei producten worden aangeboden. Onze drie buurgemeenten zijn wel groter dan Hove wat aantal inwoners betreft, maar dit mag geen reden zijn om in een kleinere gemeente geen wekelijkse markt te organiseren. Er zijn genoeg voorbeelden in Vlaanderen en Wallonië van kleinere gemeenten die wel een wekelijkse (algemene) markt organiseren en die succesvol is.

Vele Hovenaars (v/m) gaan tijdens de genoemde dagen naar de markt in één van onze buurgemeenten en bevorderen er de plaatselijke middenstand en horeca.

Vrijdagmorgen en Meylstraat of Nieuwstraat 

Bij de organisatie van een markt komt van alles kijken.

Rozenpleintje : niet erg zichtbaar

De plaats ? Gelet op het feit dat er tijdens de weekdagen zo’n 14.000 auto’s door het Hovese gemeentecentrum rijden, is het Sint-Laureysplein geen geschikte vestigingsplaats. Maar er zijn alternatieven. Rond de kerk (plechtigheden ?), op de parking achter C.C. “De Markgraaf”, aansluitend met het pleintje van de Rozenlei,  Meylstraat, Nieuwstraat, …. Iedere potentiële vestigingsplaats heeft zijn voor- en nadelen.

We vernemen dat het kerkplein definitief is verlaten wegens de vele plechtigheden die er in de kerk kunnen plaatsgrijpen. Het Rozenpleintje is wel geschikt maar is niet erg zichtbaar voor de verkeersstroom die door Hove komt. De Meylstraat en de Nieuwstraat – alvast de eerste gedeelten vanaf de Kapelstraat – zijn beter geschikt wat zichtbaarheid betreft. Men moet ook maar een gedeelte van deze straten afsluiten. Deze locaties is men nu aan het onderzoeken.

Wanneer ? Best op een dag dat er geen markt is in de buurgemeenten ? Tijdens het weekeinde ? Er komt altijd extra werk bij kijken voor de gemeentearbeiders die de plek moeten afsluiten en nadien terug opkuisen …De keuze is reeds gevallen op de vrijdagvoormiddag. Dan is er geen concurrentie in één van onze buurgemeenten.

de Hovese horeca heeft enkel te winnen bij een wekelijkse markt

Markthandelaars : we vernemen dat een zelfstandige onderneemster uit Hove reeds een 10 tot 12 marktkramers heeft gevonden die bereid zijn om hun producten op de Hovese markt te verkopen.

Foto’s © Gazet van Hove.