Digitale Hovese OCMW-raad verliep razendsnel

Digitale zitting van maandag 25 mei 2020

Openbare zitting

  1. Goedkeuring notulen Raad van Maatschappelijk Welzijn 27 april 2020

Aan de raad wordt gevraagd de notulen van de zitting van 27 april 2020 goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

  1. Goedkeuring zittingsverslag RvMW 27 april 2020

De raad keurde het zittingsverslag van de OCMW-raad, van maandag 27 april 2020 éénparig goed.

  1. Corona-werkgroep : stand van zaken

Corona-werkgroep: stand van zaken. Werd uitgebreid besproken op de voorafgaande gemeenteraad.

  1. IGEAN DV – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de leden van de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering d.d. 19 juni 2020 van de intercommunale Igean dienstverlening goed te keuren.

  1. IGEAN M&V – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de leden van de OCMW-raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Igean Milieu & Veiligheid van 19 juni 2020 goed te keuren.

De fracties pH7 en HB stemmen op de punten 4 en 5 tegen.

  1. Cipal – algemene vergadering 25 juni 2020

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda d.d. 25 juni 2020 van de algemene vergadering van de intercommunale CIPAL goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

  1. Dringende vragen van de raadsleden

Dringende vragen van de raadsleden.

Géén.

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

De OCMW-raad was binnen de drie minuten afgelopen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.