Financiële kosten van corona op Hove

Raadslid Goedele Breyne (PH7) vroeg op de laatste Hovese gemeenteraad wat de gevolgen zijn van het coronavirus voor de huidige meerjarenplanning ? Graag had zij een overzicht bekomen van de : • Minderinkomsten per dienst • Meeruitgaven per dienst • Compenserende subsidies • Gevolgen op de Aanvullende Personen Belasting ?

Ze kreeg deze info van schepen van Financiën Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) : “Deze kosten worden al even opgevolgd door onze dienst Financiën. Wat de verminderde inkomsten betreft : -43.000 euro BKO bijdrage ouders, -13.600 euro AGB verhuur zalen, -7.800 euro AGB concessie cafétaria sporthal, -8.800 euro poetsdienst, subtotaal -88.814 euro.

Wat de verminderde uitgaven betreft : BKO loonkosten -35.000 euro (tijdelijke werkloosheid personeel, terug in dienst sedert 1 mei, -11.000 euro vrije tijd, -25.000 euro geen jobstudenten zomer, subtotaal : -70.800 euro.

Extra uitgaven : aankoopbons middenstand Hove +85.000 euro, +16.000 euro mondmaskers , handschoenen, gels via provincie, subtotaal + 113.700 euro.

Extra inkomsten : 14.000 euro thuiszorg, tussenkomst Vlaamse regering via dienstencheques, +10.000 euro BKB mei, +7.500 euro BKO juni, totaal 100.000 euro.

Aanvullende Personen Belasting : simulaties geven -3 à 4 % verlies op 2020. Zien of deze inschatting van de Nationale Bank ook voor Hove voldoet. Hove bezit veel vennootschappen (patrimonium). Hoe gaan ze met het inkomen om ? Dividend of vaste uitkering ? Nuttig om eerste ramingen te hebben. Er is nog geen weet van invloed op de meerjarenbegroting. Er zijn wel vertragingen van projectvergaderingen die digitaal doorgaan (projectgroep huisvesting, nieuw gemeentehuis).”

gemeentehuis gaat uitbreiden

Foto’s © Gazet van Hove.