Communistische actie op komst in Hove

PVDA aanbidt Noord-Korea

De communistische Partij van de Arbeid van België (PVDA – het vroegere AMADA) organiseert de komende weken over heel het land ettelijke fietstochten om haar zgn. ‘corona-taks’ te promoten. Ook Hove komt aan de beurt.

De PVDA stelt dat door corona het verschil tussen arm en rijk nog extra is toegenomen en dat er daarom een extra taks van 5% moet komen op de ‘grote’ vermogens van meer dan 3 miljoen euro. Die taks zou éénmalig 15 miljard euro opbrengen en daarmee wil de PVDA investeren in de zorg, de sociale zekerheid en in duurzame jobs.

In de provincie Antwerpen organiseert de PVDA zo’n twaalf Miljonairsfietstochten door de zgn. rijkere gemeenten/wijken. Deze fietstochten gaan door onder leiding van geharde partij-apparatchiks die coronaproef (max. 20 fietsers) op verschillende plaatsen ‘duiding’ geven over de aanwezige bedrijven, kastelen of grote villa’s langsheen de omloop van de fietstocht. Zo stopten ze op de fietstocht in Lier aan de Standaardboekhandel, de Argenta-bank, autobusbedrijf Van Hool in Koningshooikt en bij metaalbedrijf Reynaers in Duffel.

Over het randje van het wettelijke 

Edegem : Hof ter Linden

De PVDA flirt met de privacy-reglementering. Ze doet ook wel degelijk aan politieke fichering van een bepaalde socio-economische klasse, die in hun marxistisch-leninistische leer moet vernietigd worden. De PVDA zet dus mensen tegen elkaar op !

Werden al die politieke fietstochten aangevraagd en gemeld bij de verschillende gemeentebesturen waardoor de fietstochten lopen ? Het is geen gewone fietstocht want er wordt onderweg met elektronische versterkers ‘duiding’ gegeven over de aanwezige bedrijven, kastelen en villa’s van ‘dikke’ kapitalisten. Deze fietstochten zijn politieke manifestaties. Corona ?

Hove komt ook aan de beurt

Op zaterdag 19 september e.k. houdt de PVDA een fietstocht in de Zuidrand onder de slogan “Zuidrand Goudrand”. Men start om 14.00u. aan Agfa-Gevaert aan de Hendrik Kuijpersstraat en zo gaat het door Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Edegem. Onderweg geeft men in Boechout “duiding” bij Reynders Label Printing, in Kontich bij Cronos en in Edegem bij kasteel Hof ter Linden.

De fietstocht door Hove loopt van de grens van Boechout door de Jos Coveliersstraat, Leon Dumortierstraat, Geelhandlaan, Parklaan, Dennenlaan, grens Kontich.

Wie gelooft de PVDA nog ? 

De communistische PVDA – het vroegere AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders) – heeft in haar vijftigjarig bestaan al ettelijke misstappen begaan. Eerst liepen ze achter de regimes van de massamoordenaars Mao, Stalin, Pol Pot, Kaddaffi, Kabila, Castro, Venezuela, enz … Toen ze zagen dat dit niet aansloeg bij de bevolking veranderden ze van partijnaam (AMADA werd PVDA) en stelden ze hun partij zogezegd open. In werkelijkheid is er bij de harde kern van de PVDA nog niets veranderd, het blijft een Stalinistische sekte. Dit schrijft Louis Van Dievel over het politieke leven van Dr. Jan Van Duppen in zijn jongste verschenen boek ‘De dokter is uw kameraad niet’.

De parlementsleden en kaderleden van de PVDA moeten aan een zgn. “netto arbeidersloon” van 1.500 tot 2.000 euro per maand werken. Al wat er boven dit bedrag wordt verdiend, moet men verplicht afdragen aan de partij.

Mensen die dus denken dat dikke kapitalisten zoals Mark Coucke wat extra mogen belast worden, zijn zeer naïef. De heer Coucke is opgeklommen van kleine verkoper tot succesvolle zakenman en geeft werk aan duizenden mensen. Hoeveel arbeidsplaatsen heeft de PVDA al geschapen ? Geen enkel !

Een éénmalige belasting bestaat niet in België. Eens ingevoerd blijft deze belasting bestaan en wordt ze zelfs uitgebreid naar andere bevolkingsgroepen. Dus de kleine spaarder zal na verloop van tijd ook vallen onder dit PVDA-wetsvoorstel.

Met hun actie bewijst de PVDA dat socialisme / communisme een afgunstideologie is.

Communisme is bedrog, onderdrukking, moord. Spijtig genoeg kunnen de 110 miljoen slachtoffers van het communisme dit niet meer vertellen.