Plechtige opening speeltuin gemeentepark Hove

Zaterdag jl. was er de plechtige opening van de vernieuwde speeltuin in het gemeentepark van Hove. Een kleine dertig aanwezigen volgden er de plechtigheid onder een dreigende wolkenhemel, die juist na het einde zijn hemelsluizen open zette.

Gerda Lambrecht speecht

Toespraak Gerda Lambrecht, schepen van onderwijs en cultuur

Goede middag iedereen,

Blij dat jullie, ondanks de niet zo gunstige weersomstandigheden, hier aanwezig zijn.

Vandaag kunnen we eindelijk een langlopend dossier afsluiten.

Dankzij de inzet van onze medewerkers van de dienst Vrije tijd en onze eigen technische diensten hebben we dit dossier tot een goed einde kunnen brengen.

We hebben natuurlijk ook af te rekenen gehad met vertraging door de invloed van ons aller gekende reden, corona heeft in de uitvoering van dit project ook parten gespeeld. De aannemer en uitvoerder, het Nederlandse bedrijf Donker Groen, werd door de lockdown tijdens het voorjaar, verhinderd om de geplande werken verder uit te voeren.

Ik herinner mij nog dat er groot enthousiasme was, zowel van de kinderen als van de ouders, om deze speeltuin eindelijk in gebruik te nemen. Alhoewel er nog werk was op gebied van final touch, werd er al duchtig gebruik van gemaakt, dankzij of ondanks Corona, dat laat ik in het midden. De staycation of hoe je het noemen wil, heeft onze speeltuin deze zomer op de kaart gezet. Ook door de speelpleinwerking werd dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten. Zij mochten er tijdens de middag 2 uur lang bubbelgewijs, naar hartelust gebruik van maken.

Wij hebben inspraak gegeven aan de gebruikers, de kinderen, om hun voorkeuren uit te spreken over de uitrusting. Het enige dat niet vervangen werd en dat moest behouden blijven is de death ride. Dat is natuurlijk ook super leuk om te doen. Door de indeling te maken zoals ze nu is, scheppen we de mogelijkheid om, indien we dit later wensen, nog eventueel uit te breiden.

Onze speeltuin wordt niet alleen gebruikt door de kinderen maar ook de ouders of grootouders maken dankbaar gebruik van de ruimte om te picknicken of gewoon te genieten op een deken of op onze prachtige banken. Daar wou ik eventueel jullie aandacht op vestigen. Deze banken zijn gemaakt door onze meewerkend ploegbaas gebouwen, Erik De Nijs, die van opleiding schrijnwerker is en deze banken vervaardigd heeft uit hout van een eik die jaren geleden, gevels op het openbaar domein, en steeds bewaard is gebleven in ons magazijn. De stenen poten van deze banken zijn afkomstig van afbraak van boordstenen van oude voetpaden. Hij kreeg hierin de vrije hand om te zorgen dat ze qua vormgeving volledig pasten in het geheel. Je ziet, recycleren loont.

Ondertussen zitten we niet stil, de aangepaste vuilbakken staan er al, er wordt nog een picknicktafel geplaatst en de plannen voor een fietsenstalling liggen ook nog op tafel.

We opteren er ook voor om, binnen de perimeter van de speeltuin, een rookvrije zone na te streven.

Dus, jullie merken het, we zijn zeer trots op deze realisatie en ik wil hier nogmaals mijn dank uitspreken naar onze diensten, Hanne Hernalsteen, coördinator dienst vrije tijd en haar medewerkers, Thierry Denis, hoofd van de technische uitvoeringsdiensten en al de medewerkers die dit project hebben begeleid.

Dankjewel !”

Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Hove

Tijd voor de nodige foto’s. De regensluizen gingen open.

Het gezelschap begaf zich nadien naar de terreinen van voetbalclub K. Hove Sport aan de Leon Dumortierstraat voor de plechtige inhuldiging van het kunstgrasveld.

Foto’s © Gazet van Hove, Wim Frans (Vision Fotoclub Hove).