Kritiek van PH7 op het financieel Meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad Hove dinsdag 15 december 2020

Goedele Breyne

Nadat raadslid Diederik Vandendriessche (HB) zijn uitéénzetting had gedaan over de gemeentebegroting was het de beurt aan PH7. Raadslid Goedele Breyne nam die taak op haar. Eerst stelde ze dat ze grotendeels akkoord was met haar groen-linkse voorganger wat de zienswijze betreft. “De komende vier jaar wil de gemeente 11 miljoen euro investeren. De wegenwerken kosten al 400.000 euro meer. Ondertussen verkoopt men gemeentelijk patrimonium (grond Geelhandlaan, pastorie). Heeft het bestuur angst om te gaan lenen ? Hove kan dit investeringsvolume niet aan. Hebben de ambtenaren de daadkracht om deze projecten te trekken ? Er is reeds heibel over de aanstelling van het architectenbureau. Wat met de kunstacademie ? Er was maar één offerte. We vrezen voor ontsporingen. Rekeningen met BTW (21%) en de erelonen. We missen een totaal-visie in dit plan. We missen ook de communicatie met de burger. De kunstacademie behoort niet tot de kerntaak van de gemeente. Er is ook geen belastingverlaging (opcentiemen) voorzien in dit plan” aldus de interpellante van PH7.

vragen over de Hovese kunstacademie ?

Zowel het groen-linkse Hove Beweegt als PH7 stemden tegen het financieel Meerjarenplan 2020-2025. Het plan werd door de bestuursmeerderheid van N-VA en Fan van Hove (= CD&V, O-VLD) goedgekeurd.

Foto’s © Gazet van Hove.