Kontich : resultaten testen Sint-Jozefinstituut

Vorige maandag ging de secundaire school Sint Jozef in Kontich dicht omwille van de besmetting met de Britse variant van het Coronavirus bij een van de leerkrachten. In overleg met de verschillende medische instanties werd besloten om alle leerlingen, leerkrachten en ander personeel te testen.
Het uitvoeren van de testoperatie van deze 1.700 personen op dinsdag 19 januari verliep erg vlot.
Een hertest zal bij alle leerlingen, leerkrachten en ander personeel afgenomen worden op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 u. De praktische regeling verloopt terug via de school.

Inmiddels zijn de resultaten van de eerste tests bekend en kunnen we overgaan tot de volgende stappen.

Van de personen die bij de eerste test een negatieve resultaat kregen, mogen de leden van het kerngezin uit quarantaine.
Personen die ook bij de hertest een negatief resultaat hebben, mogen ook zelf uit quarantaine.
Indien dit in voldoende mate is, kan de school de lessen terug hervatten op maandag 25 januari.

Voorlopig zijn er echter ook 14 bijkomende positieve test vastgesteld, waaronder met een vrij groot vermoeden ook een 2-tal met het besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.
De gezinnen van deze getroffen personen worden inmiddels gecontacteerd om van quarantaine in isolatie te gaan, alsook om bij hen een coronatest te laten uitvoeren.

Toch willen we nogmaals onderstrepen dat de maatregel om de hele school en hun kerngezinnen in quarantaine te zetten gebaseerd werd op het veiligheidsprincipe. Eerst en vooral gaat het om de Britse variant van het virus dat duidelijk veel besmettelijker is en dus ook sneller verspreid wordt. Tevens is er nog geen zicht op het besmettingsverloop van deze variant. En tenslotte hanteerde men het principe  “beter voorkomen dan genezen”.

Tevens willen we er de nadruk op leggen dat iedereen zeker extra waakzaam blijft en bij de minste klacht, ook wat een gewone verkoudheid lijkt, contact opneemt met de huisarts.

Tenslotte willen we benadrukken dat in deze moeilijke situatie gebleken is dat een goede en positieve samenwerking tussen alle betrokken instanties en personen noodzakelijk is om op gepaste wijze en correct te handelen. Uiteraard willen we iedereen die hiertoe bijgedragen heeft, daarvoor uitdrukkelijk danken.

Voor meer informatie :

Bart Seldeslachts, burgemeester@kontich.be , tel. 0474 / 24 38 90

Bart Seldeslachts

Foto’s (c) Gazet van Hove.