Hove : gesprekken toegankelijkheid station

Het station van Hove is moeilijk toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, zeker het middenperron. De steile trap is meestal een onoverkomelijke hindernis. Met rolwagens is dit niet te doen. Een lift bouwen is om veiligheidsredenen op het smalle perron ook moeilijk realiseerbaar. Deze problematiek werd in de Hovese gemeenteraad reeds ettelijke keren ter sprake gebracht.

Als men erbij weet dat de spoorwegen zowat een “staat binnen de staat” zijn, ziet het er voor mensen met een fysieke beperking in het station van Hove niet al te best uit.

Maar misschien doet hoop toch leven. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) stelde in de varia tijdens de laatste gemeenteraad dat er gesprekken zijn begonnen tussen het studiebureau die zich bezig houden met de verbreding van de fietsostrade Antwerpen – Mechelen (F1 – Kasteelstraat) en de NMBS. De mogelijke toegankelijkheid van het station zal er zeker ter sprake komen.

Nog niet te vroeg juichen, maar hoop doet alvast leven.

Foto’s (c) Gazet van Hove.