Nieuws uit Hove (33)

Speelpleintje Leeuwerikenlaan verder uitbouwen

Dit wijkspeelpleintje ligt er wat verwaarloosd bij (verwrongen basketbord, veel onkruid, enz…). Wat lijnen trekken voor een mini-basket en volleybalveld zou al wonderen doen voor de plaatselijke jeugd. Volgens de burgemeester zullen de jeugd- en technische dienst ter plaatse gaan kijken, ook naar het impact van vandalisme. Zij zullen kijken welke technische aanpassingen er op korte termijn kunnen gebeuren. Voor de uitbouw van een volledig uitgerust speelplein, dienen eerst de omwonenden te worden geraadpleegd om te zien of er daarvoor een draagvlak is.

 

Veel onkruid in de straatgoten

Over heel het grondgebied van Hove groeit er op verschillende plaatsen veel onkruid in de straatgoten. We kunnen spreken van concentraties onkruid. Bij aanzienlijke regenval geraken de rioolmonden vlug verstropt en blijft al het regenwater op straat staan met watergladheid tot gevolg. Hierdoor kunnen ernstige ongevallen plaatsvinden. Voetgangers krijgen een gratis modderbad over zich heen van snel voorbij rijdende wagens. Het gemeentebestuur is zich goed bewust van deze situatie. Volgens schepen Jo Ampe worden er wegens milieuredenen geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Dit geeft een enorm probleem wat betreft de groei van onkruid, niet alleen in Hove maar overal. Daarom is er een strak veegprogramma opgesteld voor heel de gemeente. Het gaat hier om het borstelen van goten, d.i. vrijmaken van zand- en stofrestanten om te zorgen dat er geen nieuw onkruid groeit. Dit geeft nogal wat problemen want de aangekochte veegmachine kan haar opdracht niet aan. Daarom werd een externe dienst aangetrokken die nu volop bezig is. Dit omhelst echter slechts 15 beurten op afroep, waar de gemeente voorzichtig zal moeten mee omgaan om rond te komen, want er komt ook nog bladval in de herfst. Wat betreft de zware onweren is er opdracht gegeven om al bij de aankondiging door de meteorologische dienst preventief de kritische plekken te gaan controleren en wanneer nodig daar op te treden.

 

Jobbeurs in aantocht

Vandaag bevinden we ons in een diepe economische crisis. Onze economie zal dit jaar met 3,5 % krimpen. Voor volgend jaar 2010 voorspelt de Nationale Bank en het Planbureau een verhoging van het aantal werklozen met 200.000 personen. De werkloosheid zal dan een naoorlogs record bereiken en oplopen tot 9,7 % eind 2010. Voor de jaren nadien ziet het Planbureau de werkloosheid nog oplopen tot ruim boven de 10 % in 2011. Vele inwoners uit Hove en omgeving zullen spijtig genoeg het slachtoffer worden van deze economische neergang met alle sociale gevolgen voor de betrokkenen.

De organisatie van een jobbeurs in Hove, vb. tijdens de “zomer-endfeesten”, kan zowel werkzoekenden als werkgevers uit onze regio dichter bij elkaar brengen met mogelijk positieve gevolgen. Volgens burgemeester Luc Vuylsteke de Laps neemt het gemeentebestuur samen met het OCMW al een aantal initiatieven. Hove heeft nog een laag aantal werklozen, voornamelijk ouderen, vrouwen en hooggeschoolden. Het OCMW verleent zelf ook tewerkstelling en begeleiding aan de betrokkenen. Het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap (PWA) kan mensen activeren en inschakelen in zinvolle activiteiten op regelmatige basis, zoals schoolbewaking en tuinbouw. De lokale werkwinkel van Kontich zorgt voor begeleiding en bemiddeling door arbeidszorgers, arbeidstrajectbegeleiding en vacatureconsulenten. De mogelijke organisatie van een jobbeurs tijdens de Zomerendfeesten is met de voorzitter van het OCMW afgesproken dat hij dit idee zal inbrengen bij de lokale Werkwinkel.

 

Tekort aan Hovese vuilniszakken

In de Boechoutse en Kontichse vestigingen van grootwarenhuisketen Delhaize ontbreken geregeld in de winkelrekken vuilniszakken van de gemeente Hove. Vele honderden Hovenaars bezoeken dagelijks deze grootwarenhuizen. De oorzaak van deze afwezigheid ligt in het minder goed opvolgen van de voorraad door Delhaize. De gemeente wees het grootwarenhuis er al vaker op dat zij best hun bestellingen zouden vergroten. De regel is ook dat de gemeente Hove aan een verkoopspunt maximum 1 openstaande factuur toelaat. De Hovenaars kunnen nog steeds terecht bij Hovese handelaren die ook vuilniszakken verkopen.