Hovese ‘Geboorteboom 2018’ plechtig in de grond gestoken

Op zondag 11 maart jl. waren er weer een tiental Hovese gezinnen aanwezig voor de aanplanting van een jaarlijkse Geboorteboom ! Alle gezinnen van Hove en in het bijzonder ‘gezinnen met een geboorte in 2017’ werden uitgenodigd op het geboorteboomfeest 2018 van Gezinsbond Hove in samenwerking met het gemeentebestuur. Ze verzamelden iets voor 11.00 uur in de kleuterschool van Regina Pacis 1 aan de Oudstrijdersstraat.
Rond 11.00 uur kwam het gezelschap naar buiten om in Park Frijthout in aanwezigheid van de Burgemeester een nieuwe geboorteboom aan te planten.

Na enkele korte toespraken van de burgemeester en enkele dames van de Gezinsbond kon men aan het karwij beginnen. Wat opviel was dat het meestal mannen waren die de boom vastzetten. De vrouwen bleven toekijken, toch nog een traditioneel gezinspatroon in Hove ?…. Hoog tijd dus voor de groen-linksen van Hove Beweegt om tegen deze reactionaire Gezinsbond te ageren !

Buiten burgemeester Volckaerts, schepen Lambrecht en gemeenteraadslid Filip Lecoutre (met een geboorte in 2017) waren er geen gemeentemandatarissen aanwezig. In de boom werden naamkaartjes van de geboren kindjes uit 2017 opgehangen.

Na de aanplanting was er nog een receptie aangeboden door de Gezinsbond in de lokalen van Regina Pacis.

Toespraak burgemeester Koen Volckaerts :

Beste ouders en kindjes,

Het werd voor mij al een vast ritueel om jaarlijks samen met jullie, Gezinsbond en de gemeente in dit prachtige Frijthout een geboorteboom te planten.

Bij deze 6de keer kan het zijn dat dit ook mijn laatste keer kan zijn. Een korte terugblik is daarom niet ongepast.

Als jonge ouder kende ik 36 jaren geleden de toenmalige Gezinsbond (toen wel Bond van Grote en Jonge Gezinnen) vooral langs de kortingsbonnen en de baby-sit. Ik dank dat dit nog steeds het geval zal zijn, maar ik weet ondertussen ook dat de doelstellingen meer zijn dan de aangehaalde voordelen.

Mijn eerste kennismaking als kersverse burgemeester met de Gezinsbond, of beter gezegd met de toenmalige zeer bevlogen voorzitter Jaak. Hij wou koste wat kost de lijsten van de nieuwgeborenen in Hove te pakken krijgen. Ik stond echter onder druk van een administratie die terecht opmerkte dat de wetgeving gewijzigd was en we geen persoonlijke gegevens meer mochten uitdelen. Jaak was, zoals ik reeds aangaf zeer bevlogen. Resultaat een verantwoordelijke van de Gezinsbond kwam vanuit Brussel naar Hove. Na enig lucratief denkwerk hebben we een oplossing gevonden waardoor we binnen de wettelijke krijtlijnen de Gezinsbond toch konden bedienen. En iedereen was gelukkig. En die samenwerking verloopt nog altijd perfect.

Ik heb toen de Gezinsbond beter leren kennen en jà, het is een zeer pluralistische organisatie die zonder onderscheid van politieke en filosofische overtuiging elk gezin groot of klein helpt. Die hulp kan voor gezinnen noodzakelijk zijn en dan ben ik blij dat er ene Gezinsbond bestaat. Ook op federaal en Vlaams niveau draagt de Gezinsbond haar steentje bij wanneer er nieuwe wetten gemaakt worden. Want de Gezinsbond zorgt er voor dat de belangen van de Gezinnen verdedigd worden. En ik hoop van ganser harte dat juist deze politieke neutraliteit ook in Hove gevrijwaard blijft. Want mij is indertijd klaar en duidelijk meegedeeld dat dit één van de hoekstenen van de organisatie is : volstrekte neutraliteit.

Aan alle ouders, ook groot-ouders en kindjes vraag ik volgende : kom af en toe eens kijken naar de boom. Binnen 20 jaar, of later zullen de huidige nieuwgeborenen met trots naar hun boom kunnen kijken.

Ik stel voor om nu te beginnen planten.”

*********************

Tip aan de Gezinsbond en de gemeente Hove :

In een aantal gemeenten in Vlaanderen en Nederland wordt er één boom per nieuwgeborene geplant. Dan heeft men veel sneller een bos. Vlaanderen heeft immers te weinig bossen. Eens over nadenken en misschien Natuurpunt hierover eens aanspreken.

 

Foto’s © Gazet van Hove