Hovese gemeentepersoneel wacht in spanning af …

Vanaf volgend jaar – na de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober – schuift het bestuur van het OCMW en de gemeente in elkaar. De OCMW-raad verdwijnt en de gemeenteraden nemen al hun bevoegdheden over. Een besparing in het kader van de Vlaamse interne staatshervorming volgens het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit heeft ook zijn gevolgen voor het betrokken personeel van de gemeenten. Vanaf 1 augustus e.k. mag er in een gemeente nog maar één gemeentesecretaris zijn en één ontvanger (financieel beheerder). Vandaag heeft zowel de gemeente als het OCMW een secretaris en een financieel ontvanger. We gaan dus van vier topfuncties naar twee topfuncties per gemeente.

Financiële promotie

30 % extra voor de winnaar

De twee uitverkoren topambtenaren (meestal via interne examens) krijgen 30 % opslag. Maar de verliezers van het examen mogen van de gemeente in theorie ook opslag krijgen, tot maximum 29,99 %, een pint verschil ! Deze opslag mag, maar moet niet, dit hangt af van de financiële toestand van de gemeente. Gemeenten mogen “de Poulidor’s van de race“ een andere functie van niveau A (universitair onderwijs) geven en dit dan zonder financiële opslag.

De gemeentesecretaris wordt in de toekomst ‘Algemeen Directeur’ genoemd en de financieel ontvanger krijgt de aanspreektitel ‘Financieel Directeur’. Beiden krijgen zowel de gemeente als het OCMW als werkingsgebied onder hun bevoegdheid.

Hoe zit het in Hove ?

OCMW Hove

Afgelopen jaren mochten de gemeenten al spontaan de directiefuncties van gemeente en OCMW fusioneren, met of zonder financiële opslag. In de meeste Vlaamse gemeenten gebeurde dit nog niet. In al deze gemeenten moeten dus eerstdaags de lastige knopen worden doorgehakt. Zo ook in Hove. Hier zijn er nog vier topfuncties : een secretaris voor de gemeente en één voor het OCMW en een ontvanger voor de gemeente en één voor het OCMW. Van vier dalen we dus naar twee topfuncties !

spanning stijgt …

We vernamen via onze contacten dat er in Hove vier kandidaten zijn voor twee topplaatsen. De spanning begint al wat te stijgen.

Een aantal gemeentebestuurders hebben ook hun bedenkingen bij de uitgewerkte voorstellen van de Vlaamse Regering. Waarom zou men iemand extra opslag geven als er geen extra takenpakket tegenover staat ? Men denkt dat er in een aantal gemeenten zal gebruik worden gemaakt van deze operatie om extern mensen aan te trekken. Niet in Hove.

Sommige insiders denken dat de beroepsfederatie van de gemeentelijke topambtenaren hun invloed hebben uitgeoefend om deze nieuwe regeling met loonsverhoging door te drukken. De Vlaamse Regering heeft deze topambtenaren ook nodig om de interne staatshervorming te doen slagen.

Een gemeentesecretaris uit een gemeente van 6.001 inwoners tot 15.000 inwoners (Hove = 8.200 inwoners) verdient vandaag afhankelijk van de anciënniteit tussen de 50.580 euro en de 74.705 euro bruto op jaarbasis. In de toekomst wordt dit tussen de 65.754 euro en 97.116,50 euro.

Het is te begrijpen dat sommigen in spanning beginnen te leven. Hier zijn meer pinten, zelfs hele vaten, te winnen …

de winnaars gaan fuiven …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s © Gazet van Hove.