Hovese Sportkampen zijn slachtoffer van hun eigen succes

Op de laatste gemeenteraad kwamen de Hovese sportkampen voor jongeren uitgebreid ter sprake.

Het Hovese OCMW vroeg aan de gemeenteraad om een sociaal tarief voor sportkampen goed te keuren.

Het inschrijvingsgeld voor een sportkamp bedraagt 60 euro per week. Voor inwoners van Hove die het financieel moeilijk hebben is de drempel om hun kinderen in te schrijven voor een sportkamp soms te hoog. In samenspraak met het OCMW is er een lijst opgesteld van inwoners die 40 euro inschrijvingsgeld betalen in plaats van 60 euro : personen in budgetbeheer/ budgetbegeleiding, personen die een collectieve schuldenregeling genieten, personen die een aanvullende financiële steun bij OCMW Hove genieten en persnonen die leefloon genieten. De sociale dienst kan hier nog van afwijken door, na het uitvoeren van een financieel onderzoek, een kortingsattest af te leveren aan personen die niet onder één van de categorieën vallen, maar om financiële redenen toch niet kunnen deelnemen aan een sportkamp. Per sportkamp worden er bovendien in de eerste inschrijvingsweek vijf plaatsen gereserveerd (van de 80 procent plaatsen die beschikbaar zijn voor inwoners van de gemeente Hove) voor de hierboven vermelde personen. Na een week worden de overgebleven plaatsen terug beschikbaar gemaakt voor iedereen. Inschrijven gebeurt via de sociale dienst van het OCMW en via mail naar sport@hove.be .In de webshop is het niet mogelijk om een tweede tarief (40 euro) aan te maken. Het is de bedoeling om alle sportactiviteiten zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Wanneer het inschrijvingsgeld een drempel vormt is het aan de gemeente om hier zo gepast mogelijk op in te spelen. Ieder kind heeft recht op deelname aan kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde sportactiviteiten.

 

Afbieden op de prijs

gesloten in de zomer

Raadslid Jos Peeters (CD&V) vond de prijs van 40 euro nog te hoog. “De prijzen voor seniorensport (badminton) zijn zeer laag. Kan men niet naar 30 euro gaan ?” Volgens schepen van sport Guy Wollants (Ph7) “zijn er voor de maand augustus vier kinderen via het OCMW ingeschreven. Na één dag waren alle plaatsen reeds uitverkocht. We boden twee maal honderd plaatsen aan, waarvan 80% voor Hovenaars. Er is veel vraag naar de Hovese sportkampen. We zijn het slachtoffer van ons eigen succes. De capaciteit uitbreiden is onmogelijk. De gemeentelijke Rodenbachschool is niet open tijdens de zomervakantie, deze kunnen we niet meenemen.”

Foto’s © Gazet van Hove.