Integratie gemeente-OCMW

HOVE

De Vlaamse regering wil dat de OCMWs tegen 2019 politiek en ambtelijk grotendeels samengaan met de gemeenten. In onze gemeente werden daarvoor de eerste stappen gezet. De Vlaamse Regering wil de openbare centra voor maatschappelijke welzijn (OCMW) integreren in het gemeentebestuur. Tot op heden had zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het gemeentelijk sociaal beleid. Zo was het OCMW bevoegd voor onder andere de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen werden door het gemeentebestuur. Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficintie van het gemeentelijk sociaal beleid.

Leiding en bestuur

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de integratie gemeente en OCMW in de eerste plaats vorm moet krijgen door een nduidige aansturing van het personeel en de financin in de nieuwe figuur van de algemeen directeur en financieel directeur. Die komen in de plaats van de gemeentesecretaris en OCMW-secretaris en de financieel beheerder van gemeente en OCMW. Op deze manier wordt een nduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid gerealiseerd. Voormalig OCMW-secretaris Rob Van den Audenaerde werd door de gemeenteraad aangesteld als algemeen directeur gemeente en OCMW. Voormalig gemeentelijk financieel beheerder Dirk Van Havere werd aangesteld als financieel directeur. De raad voor maatschappelijk welzijn zal vanaf 2019 uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaan. De voorzitter van de gemeenteraad is dan van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester wordt ook voorzitter van het vast bureau van het OCMW en de schepenen zijn de leden ervan. Op die manier is er ook een zelfde politieke aansturing van OCMW en gemeente.

Dienstverlening blijft dezelfde

De diensten die nu onder het OCMW vallen worden gentegreerd in de gemeente en de dienstverlening blijft dezelfde, vanop dezelfde locaties. www.hove.be/sociale-dienstverlening .

Foto’s (c) Gazet van Hove.