Woelige info-avond over inplanting nieuw cinemacomplex in Kontich-Kazerne

Het schepencollege organiseerde op dinsdagavond 11 september jl. een informatieavond in zaal Pronkenborg over de komende inplanting van een nieuw cinemacomplex aan de Meylweg in Kontich-kazerne. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Wim Annaert (Sander) zal zich deze avond nog lang herinneren.

In mei jl. ging er reeds een private info-avond door ingericht door de eigenaar voor de betrokken buren. Het gaat om de firma “Cinema for You”. De inplanting is reeds besproken op het College van Burgemeester en Schepenen van Kontich en er moet nog een archeologie-onderzoek plaatsvinden. Het openbaar onderzoek voor de burgers loopt van 24 september e.k. tot 24 oktober 2018. Men kan het dossier gaan inkijken op het gemeentebestuur van Kontich (tijdelijk ondergebracht naast het Vredegerecht) of men kan het ook via de webstek van de gemeente raadplegen.

Eerst kwam de architect van de eigenaar aan het woord met een aantal technische gegevens. De inplantingsplaats ligt in een zijstraatje van de Meylweg, naast de manege en over de tennisvelden. Er komen drie zalen : een grote met 180 zetels en twee kleintjes met 90 zetels. Daarnaast is er nog een zaal voor recreatie (feestjes, recepties) en een restaurant met bar. Enkele kantoren sluiten het geheel af.

Er zijn twee parkings met in totaal 79 parkeerplaatsen voor autos en 120 plaatsen voor fietsen. De uitbaters hebben ook een afspraak met de eigenaars van de nabije schietclub om die parking ook te gebruiken. Binnenin de zalen is er veel luxe voorzien : bestellen van drank en eten. De cinema mikt niet op tieners maar op een ouder publiek. De eigenaar heeft reeds een zaal in Burcht. Er zouden 12 nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen. De openingsuren zijn op woensdag, donderdag van 18.30u. tot 0.30u., tijdens het weekeinde van 18.30u. tot 1.30u. De zalen beginnen met een uur verschil te spelen. De schermen in de kleine zaal zijn 18 m breed, in de grote zaal 24 meter. De muziek in de zalen komt van alle kanten. Het zijn vaste zetels op een betonnen ondergrond. Het dak heeft een oppervlakte van 1.921 m2. Er is geen groendak voorzien. Er is buffering van water in eigen tanks. Bij zeer hevige regenbuien kan men het water laten aflopen via een riool naar de gracht achter de manege.

Commentaar van de buren

Een groot gedeelte van de aanwezigen (+/-120 man) was duidelijk niet opgezet met deze nieuwe inplanting van een cinema. Ze lieten dit ook duidelijk en veelvuldig horen en verweten schepen Annaert uitgekocht te zijn door de uitbater van de cinema. Een aanzienlijk deel van het publiek verliet voortijdig en met veel lawaai de zaal.

De meeste kritiek op het geheel heeft te maken met verkeers- en geluidsoverlast. Sommigen vrezen disco-toestanden met overlast van drugdealers. De inplantingszone ligt in een gebied voor dagrecreatie. Vandaag is er reeds een tenniscentrum, manege, air-place, kinderdansschool ’t Ateljee, een schietclub en een voetbalploeg aanwezig rond de Meylweg.

ns
Dansateljee

Het Kontichse schepencollege gaat een omgevingsanalyse in de buurt uitvoeren. Men zal o.a. onderzoeken hoeveel kinderen er met de wagen worden gebracht naar de dansschool en het voetbal, het sluipverkeer, de veiligheid, enz…

De eigenaar van het toekomstige complex was ook aanwezig en ging geregeld in zware discussie met protestanten. Dit verhitte de zaal. Op ieder nieuw gegeven kwam er kritiek van de aanwezigen. Soms was het een wild door-elkaar-geroep.

In april 2015 zou het schepencollege van Kontich reeds een document hebben overgemaakt aan de cinema-ondernemer, waarin staat dat hij op de plek mag ondernemen. Vier andere gemeenten zouden graag deze cinema als vestigingsplaats hebben willen aanbieden.

Schepen Annaert denkt eraan om de Meylweg te knippen voor het autoverkeer, zodat alle wagens via de Ooststatiestraat moeten rijden. Dan is de Hovese Vredewijk ook gespaard van een massa autoverkeer. Iedere mogelijke onteigening van private gronden om de Meylweg te verbreden zal protest uitlokken van de betrokken eigenaars.

Op het einde van de avond kwam de advocaat van de eigenaar nog in botsing met schepen Annaert. De advocaat verweet de schepen dat hij partijdig was en de mensen aanzette om bezwaar in te dienen tegen het project. De schepen ontkende dit.

Dit dossier zal in Kontich nog voor veel rumoer zorgen. Krijgt zeker een vervolg ! Advocaten van beide kampen kunnen er veel geld mee verdienen !

Foto’s (c) Gazet van Hove.