Onderwijs : een puinhoop

Den Vaderlandt ghetrouwe

Nederland is een prachtig land om te werken; niet om er te wonen want een normaal mens stuurt geen kinderen naar Nederlandse scholen.

Vierdaagse schoolweek

Naast de criminele altijd nieuwe “progressieve” pedagogiek die het Nederlands onderwijs de nek omwrong, is het tekort aan leraren het grote probleem. In Zaandam, de bekende toeristenval ten noorden van Amsterdam, hebben ze er iets op gevonden. De basisscholen schakelen over op een vierdaagse week en drie volle dagen weekend voor de lieverds. Dat veroorzaakt iedere maandag wel wat moeilijkheden als de kindjes uit hun vakantietijd weerkeren. En het is zelfs illegaal, maar daar malen ze niet om in Zaandam. Het moet maar gedoogd worden. De leerlingen moeten war meer thuis werken en de gemakkelijkste oplossing is minder leerstof.

Ach, het is niet alleen de schuld van de scholenkoepel van 7.000 leerlingen dat ersatzoplossingen met ouders als vervangers niet langer werken. Er zijn gewoon geen kandidaten. Klassen herverdelen en uitbreiden kan ook niet, want probeer maar eens 35 onopgevoede mormels kalm te houden die thuis alleen maar horen dat ze “mijn prinsje” of “mijn prinsesje” zijn. Dit kan niemand aan, tenzij misschien meester Jesper in Winssen (Gelderland). Die haalt de kranten met bewonderende artikels omdat hij tot jolijt van zijn leerlingen muziek-hits kan voorspellen. Hij heeft inmiddels 100.000 volgers op Spotify en heeft al meegedeeld dat hij daarom een belofte aan zijn leerlingen houdt : een mooie tattoo zetten. De media melden nergens of meester Jesper zijn leerlingen ook leert lezen en rekenen.

Per uur betaald lesgeven

Vlaamse leraars, grijp uw kans ! In Nederland hebben verschillende ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) al geld geroken. Ze bieden zich aan als zelfstandig leraar en stellen facturen op per uur. In sommige scholen is de nood zo hoog dat besturen bijna dubbel betalen van het normale onderwijssalaris (tussen 3.875 en 4.851 bruto per maand). In de randstad snakken ongeveer 5.000 leerlingen in het basisonderwijs naar geregelde lessen. In het voortgezet onderwijs (middelbaar) zoekt men 400 leraars Nederlands, Engels en Wiskunde. Dus grijpen ZZP’ers na wat oppervlakkige bijscholing hun kans. Kan een betere CAO meer mensen naar het onderwijs krijgen ? Neen, want daar is geen geld voor.

Volgens de politieke elite moet de Nederlandse belastingbetaler niet zeuren over de slechte onderwijskwaliteit en vooral de kosten van scholen in Afrika betalen. Rihana, een mij onbekende popgeit, heeft een persoonlijke oproep aan minister-president Rutte en minister van Ontwikkelingssamenwerking Kaag gericht, met het verzoek eventjes 100 miljoen euro voor dat doel te lammeren. Rutte en Kaag waren bijzonder gevleid met dat verzoek. Ze hebben nog geen geld toegezegd maar willen er toch graag over praten met het dametje; liefst met televisiecamera’s in de buurt. Overigens is Sigrid Kaag (D66 natuurlijk; de linkse poot van het kabinet) de feministische minister die getrouwd is met een Arabier. Bij haar bezoeken aan een mohammedaanse gangsterstaat (akkoord, dat is een pleonasme) hoofddoekt ze zich altijd keurig, want ze begrijpt dat een vrouw volgens haar gastheren toch maar een halve mens is.

belangrijker dan studeren …

Studenten pamperen

Ook in het hoger onderwijs hebben we een progressieve minister die bezorgd is voor de gezondheid van de studenten en die hen wil pamperen. Minister Van Engelshoven (D66) heeft bedacht dat het minimale aantal studiepunten dat iemand in zijn eerste jaar moet halen drastisch te verlagen. Nederlandse studenten hebben het te druk. Een kwart onder hen kampt met de verschijnselen van een burn-out. Intense participatie met de hoogst belangrijke sociale media, “shop till you drop” – activiteiten, feestjes voorbereiden en katers uitzweten en het aan- of afknopen van relaties putten de jongelui bijzonder sterk uit. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Dus stelt de minister voor wat minder belang te hechten aan dat onnozele studeren zodat studenten zich kunnen concentreren op boeiender taken.

Willem de Prater

In © ’t Pallieterke.

Foto’s (c) Gazet van Hove.