Vacature begeleider (m/v) buitenschoolse kinderopvang ‘De Mikado’

Hove

Je vangt in groepsverband kinderen van 2,5 tot 12 jaar op die naar de basisschool gaan. De opvang heeft plaats voor en na de schooluren en op vakantiedagen. Andere opvangtijdstippen kunnen toegevoegd worden. De begeleiders voeren opdrachten van de coördinator buitenschoolse kinderopvang uit in functie van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de dienst buitenschoolse kinderopvang. Meer info in functiebeschrijving in bijlage.


niveau C1-C3, halftijdse functie 19 uur/week, contract onbepaalde duur

Aanwervingsvoorwaarden
– houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig
– het diploma dient opgenomen te zijn in de lijst van ‘kind en gezin’
– bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B

Aanbod
– wisselende uren
– gratis hospitalisatieverzekering
– maaltijdcheques 7 EUR
– terugbetaling kosten voor woon-werk verkeer met het openbaar vervoer
– fietsvergoeding
– gunstige vakantieregeling
– diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorlegging van de nodige bewijsstukken)

Examen (schriftelijk en mondeling) op woensdag 5 december 2018
o schriftelijk: 9-11 uur
o mondeling: vanaf 13 uur

Selectieprogramma
o schriftelijk/technisch gedeelte over de algemene- en vakkennis nodig voor de uit te oefenen functie: de kennis van de kandidaten worden getest op de gebieden die in het functieprofiel worden vereist. (20 punten)
o praktisch gedeelte: proef in verband met de uit te oefenen functie (50 punten)
o mondeling gedeelte: peiling naar de interesse van de kandidaten voor het werkterrein en toetsing van het profiel aan de vereisten van de functie. (30 punten)
Om te slagen moeten de kandidaten op elk gedeelte, op elke proef en op elk onderdeel van elke proef tenminste 50% van de punten en in totaal minimum 60% behalen.

Waar en hoe solliciteren
– via mail: kandidaturen@hove.be
– per brief: gemeentebestuur Hove – cel Personeelsadministratie, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove
– solliciteren mogelijk tot en met donderdag 22 november 2018, 12.00 uur

Bijlagen