Discussie over grafconcessies in Hove

Op de sociale media (o.a. Facebook ‘Ge zijt van Hove als …”) stellen een aantal mensen zich vragen wat er nu aan de hand is op de gemeentelijke begraafplaats aan de Leon Dumortierstraat, omdat er voor een aantal grafzerken recent bordjes werden geplaatst.

Aan de hoofdingang van de begraafplaats hangt volgend bericht :

“BERICHT AAN DE NABESTAANDEN

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat in overeenstemming met het politiereglement op de begraafplaatsen, de gemeente terug bezit neemt van de gronden waar meer dan 10 jaar geleden begraven werd in gewone lijn. U vindt hiervan bericht bij de betreffende graven op het middenperk.

Nabestaanden die zerken of ornamenten zelf willen (laten) verwijderen, kunnen hiervoor schriftelijke toestemming vragen bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis voor 25 oktober 2019.  Zerken waarvoor geen aanvraag gebeurde zullen verwijderd worden door de gemeentediensten na 1 november 2019.

Dit bericht blijft gedurende minstens 1 jaar aangeplakt.

Hove, 8 oktober 2018

Koenraad Volckaerts

Burgemeester

 

Vragen en info

Dienst BURGERLIJKE STAND

Hilde Lauwers

Geelhandlaan 1 – 2540 Hove

Tel. 03 / 460.33.21.

e-mail : burgerlijkestand@hove.be .”

 

*************

Voor de betreffende graven hangt volgend individueel bericht :

 

BERICHT AAN DE NABESTAANDEN

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de concessie van

(x = familienaam)

Vervallen is sinds (y = datum)

Deze concessie kan met terugwerkende kracht verlengd worden voor 25 jaar. Overeenkomstig het huidig retributiereglement wordt voor een verlenging 750 euro betaald voor inwoners, en 1.500 euro voor niet-inwoners.

De aanvraag tot hernieuwing moet ten laatste op 31 oktober 2019 gedaan en betaald zijn. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kan u downloaden van de website www.hove.be of aanvragen via e-mail burgerlijkestand@hove.be of afhalen in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.

Het is niet toegestaan dit bericht te verwijderen.”

***************

Burgemeester Koen Volckaerts stelt “dat de mensen eerst de berichten goed moeten lezen, vooraleer commentaren op de sociale media te schrijven”.

We lazen een aantal berichten op de sociale media die ‘kant noch wal raken’. Sommige mensen komen blijkbaar weinig of nooit op de gemeentelijke begraafplaats, anders zouden ze zulke niet-relevante opmerkingen niet publiceren.

Foto’s © Gazet van Hove.