Vragen rond beroepsprocedure “Villa Henriëtte” in de Kapelstraat

Hove

Op de laatste gemeenteraad van november jl. kwam de toestand van villa Henriëtte aan de Kapelstraat uitgebreid ter sprake. In het vragenhalfuurtje voor de burgers zat er een buurvrouw in het publiek die hierover al een resem kritische vragen stelde.

Op de eigenlijke zitting van de raad ging gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche (HB) hierop door. Hij stelde : “Op de gemeenteraad van 24 september 2018 stond de vaststelling van het wegenistracé in het kader van de bouwaanvraag voor de appartementencomplexen achter Villa Henriëtte op de agenda. De gemeente had – onder meer op basis van de bezwaren van de bewoners – een weigering afgeleverd voor de bouwaanvraag, maar daartegen was door de eigenaar beroep aangetekend bij de provincie. Naar aanleiding van de bespreking van dit dossier is september heeft onze fractie de vraag gesteld om – indien de provincie de bouwaanvraag toch zou goedkeuren – zelf als gemeente een stap verder te gaan in de beroepsprocedure en de zaak aanhangig te maken bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Is daar een gevolg aan gegeven ? Welke stappen zijn er gezet na de bewuste gemeenteraad van september ?

Schepen van Ruimtelijke Ordening Dave Van den Bergh (Ph7) antwoordde : “Het college van burgemeester en schepenen heeft nog geen beslissing genomen. Het staat ook niet geaggendeerd op de agenda.” Raadslid Jo Ampe (HB) trad zijn partijgenoot bij en vroeg “dat de gemeenteraad opdracht geeft aan het schepencollege om beroep aan te tekenen. De secretaris kent het dossier. Concreet : de gemeenteraad roept op om de bouwaanvraag te bespreken en ertegen beroep aan te tekenen.”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) kwam tussen en stelde : “als we beroep aantekenen is het een volledig nieuwe aanvraag. Dan kunnen alle afspraken over het publiek gebruik van het park vervallen. Als er te grote druk komt op dit project, kan het misschien niet doorgaan.” Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) stelde dat hij niet zal deelnemen aan de stemming “om deontologische redenen, want ik werk beroepsmatig voor de deputatie van de provincie Antwerpen en wens persoonlijk niet betrokken te raken in dit dossier.”

Daarna ging men over tot de stemming. Hove Beweegt, Ph7 en 3 leden van Fan van Hove stemden voor (12 stemmen), bij geen enkele tegenstem en zes onthoudingen van N-VA. Eén raadslid deed niet mee aan de stemming.

Dossier krijgt zeker een vervolg.

Foto’s © Gazet van Hove.