Beleidsnota van Boechout doorloopt participatief project

De nota werd samengesteld uit de verkiezingsprogramma’s en de adviezen van de ambtenaren. De komende maanden wil het bestuur hier rond een brede participatieronde opzetten. Alle burgers (inwoners, adviesraden, middenveld …) worden uitgenodigd om mee na te denken en voorstellen te formuleren op het voorgestelde beleid. Bedoeling is de ontwerptekst te verrijken met de voorstellen en ideeën van burgers, alvorens die eind april opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring.

De gemeente wenst van februari tot april de burgers op verschillende manieren te laten meedenken. Een grote rol legt men bij hoplr, het sociale buurtplatform dat de gemeente sinds bijna een jaar ter beschikking stelt van de inwoners. Van 11 februari tot begin maart zullen er op regelmatige basis stellingen voorgelegd worden aan de hoplr-leden. Die stellingen kunnen gaan over mobiliteit, klimaat en andere belangrijke thema’s uit de beleidsnota.

Daarnaast zal elke schepen het ontwerp van zijn of haar beleidsplan presenteren aan de adviesraden. Hun feedback neemt de gemeente ook mee in het proces.

Tussentijds organiseert de gemeente babbels en gesprekken met specifieke (kansen)groepen. Iedereen kan een initiatief nemen om zo’n gesprek te doen met zijn of haar buurt of vereniging. De gemeente geeft hierin de nodige ondersteuning.

Op maandag 18 maart vinden de ‘Toekomsttafels’ plaats. Burgers en bestuur gaan met elkaar in gesprek over een aantal grote speerpunten uit de ontwerpbeleidsnota. Deze participatieve bijeenkomst vindt plaats in Sportpark Sneppenbos en dit van 19.30 tot 22.30 uur (onthaal vanaf 19.00 uur).

De beleidsnota wordt aangepast na afloop van de bevragingen en gesprekken. Op 29 april stelt het schepencollege de definitieve nota voor aan de gemeenteraad. Er volgen dan nog enkele infomomenten voor alle bewoners, met ook een verslag over de debatten aan de Toekomsttafels.

Volg de links naar de presentatie van de gemeenteraad en de volledige ‘Proeve van beleidsnota – Samen maken we het verschil.’