Wanneer terug “bal van de burgemeester” in Hove ?

In vroegere tijden – toen de dieren nog spraken – was er in bijna elke gemeente in Vlaanderen en Wallonië een “bal van de burgemeester”. Dit ging meestal door in de gemeentelijke feestzaal en iedereen uit de gemeente/ dorp die zichzelf belangrijk achtte, was er alvast fysiek aanwezig. De opbrengst van het bal ging dan naar een goed doel in de gemeente/ stad. De aanwezigen dansten er op klassieke dansen (quick step, (Weense) walsen, tango, tscha tscha tscha, djive, enz…). Een aantal aanwezigen in de zaal kwam nooit op de dansvloer, ze bleven meestal aan de toog hangen en gaven hun ogen de kost …

Een bal is geen fuif waar het dansen (?) er erg los aan toegaat en men zich soms in een dierentuin waant, als men ziet hoe sommigen er met hun armen en benen om zich heen staan te zwaaien.

balletdanseressen in Hove

Tot het begin van de jaren 80’ van vorige eeuw waren er in Hove twee bals : één van de toenmalige CVP (vandaag CD&V) en één van de toenmalige Volksunie (+/- de huidige N-VA). Beide bals trokken voldoende aanwezigen want deze partijen waren goed geworteld in Hove en de partijaanhangers uit de naburige gemeenten zakten op de betreffende dag van het bal naar Hove af om er met hun geestesgenoten te verbroederen en verzusteren, op de dansvloer en aan de toog… Deze bals eindigden dikwijls in de vroege morgen en enkele late aanwezigen vonden nadien niet meer de weg naar huis of hun wagen …

Vanaf de jaren 90’ van vorige eeuw verminderden het aantal bals in onze regio, ook in onze gemeente. In de plaats kwam er een vriendenmaal georganiseerd door het gemeentebestuur. Je zag in de zaal een fysieke ‘apartheid’ aanwezig. Aan tafel 1 zaten de aanhangers van partij x, aan tafel 2 deze van partij z, aan tafel 3 deze van sportclub y, enz … Onderling was en is er soms weinig contact.

Een “bal van de burgemeester van Hove” is er natuurlijk voor heel de gemeente. Niet enkel voor zijn partijaanhangers of de leden van de bestuursmeerderheid. Dit houdt in dat alle Hovenaars er zich moeten in kunnen vinden, ook in de bestemming van de mogelijke winst voor het goede doel. Maar in Hove mag dit geen probleem zijn, er zijn voldoende goede doelen aanwezig.

We vernemen dat de echtgenote van onze huidige burgemeester er wel wat voor voelt om een “bal van de burgemeester” hier in Hove te organiseren. Het zou de gemeentenaren op een avond terug wat meer bij elkaar brengen, letterlijk en figuurlijk. Het gaat natuurlijk over een bal en dansen. Fysieke inspanning ! Dit is misschien voor een aantal potentiële aanwezigen een probleem. Een hele avond dansen is erg vermoeiend. 3 minuten quick step staat gelijk aan 1.500 meter spurt. En we moeten nog wat op de maat van de muziek dansen. Het mag geen ‘pootje-stamp’ worden met allerlei blauwe plekken op de voeten en onderbenen. Maar we gaan ervan uit dat dit voor de Hovenaars geen probleem mag zijn. In verschillende van onze buurgemeenten zijn er dansscholen en –cursussen waar men alle dansen kan leren.

We kijken alvast uit naar de ‘dag van het nieuwe bal van de burgemeester van Hove’. De burgemeester opent het bal met zijn echtgenote en nadien vermenigvuldigen … en de oppositie niet vergeten …en ook de parkeerplaats van je wagen …

burgemeester Koen Volckaerts danst …

Foto’s © Gazet van Hove.