Cineast Jan Verheyen sprak op 11-juliviering in Hove

Jan Verheyen op het podium

De feestdag van de Vlaamse Gemeenschap werd in Hove gevierd op donderdag 11 juli in zaal Da Capo. Er waren een honderdtal aanwezigen. Eerst werden ze cultureel vermaakt door Katou (Kathleen Van Campfort). Ze zong liedjes van Yasmine en Ronny Mosuse.

Katou

Gastspreker met een duidelijke visie

Dit jaar koos het gemeentebestuur voor Jan Verheyen als gastspreker. Jan Verheyen werd in 1963 geboren in Temse, vandaag woont hij in Brugge. Hij regiseerde een twintigtal films en werkte o.a. voor VTM. Hij engageerde zich in 2008 in de Gravensteengroep, die opkomen voor een onafhankelijk Vlaanderen in sociaal-progressieve zin.

De heer Verheyen lanceerde in zijn voordracht ettelijke voorstellen om maatschappelijk te bezuinigen. We geven ze hier kort samengevat weer :

FOD Justitie, de Staat faalt in haar basistaken om de burgers te beschermen. Straffen onder de drie jaar worden niet meer uitgezeten omdat er geen plaats is in de gevangenissen. Men krijgt in de plaats een enkelband, als ze in voorraad zijn.

Mobiliteit : de verkeersknopen zijn niet meer te ontwarren. Het openbaar vervoer is een schande. De openbare wegen tonen meer op een gruyère-kaas met veel gaten in.

Er zijn nog weinig raakpunten tussen Vlaanderen en Wallonië. Wie kijkt er nog naar de RTBF ? Wie leest nog La Libre Belgique ? Niemand in de zaal ! Wie kan nog een Waals hedendaags schrijver opnoemen ? Enkel Brussel bindt ons nog. Dit is dan het voorbeeld van onbestuurbaarheid. Een stad met een heuse regering en een minister-president. Op wereldvlak is Brussel maar een provincienest. En dan nog 19 gemeenten en zes politiezones. New York heeft 10 miljoen inwoners en één burgemeester.

Godsdienst mag zich niet mengen in de staatszaken. De lonen van de bedienaren van de erediensten moeten ze maar zelf verzamelen. De kerken zijn voldoende vermogend. Dit is een besparing van 100 miljoen euro op jaarbasis.

heeft geld genoeg

De Senaat is de vergeetput van Vlaamse politici. Wie heeft er nog iets vernomen van Jan Becaus toen hij de VRT verliet. Hij zetelde in de Senaat. De afschaffing staat in de programma’s van bijna alle Vlaamse partijen, maar de Waalse partijen zeggen ‘non’. De Senaat vergadert 6 keer per jaar en telt 105 personeelsleden. Dit afschaffen is een bezuiniging van 60 miljoen op jaarbasis.

Waarom hebben we 150 parlementsleden nodig ? Dit is dubbel zoveel als Duitsland in vergelijking met de bevolkingsaantallen. Het aantal verminderen tot 120 parlementsleden geeft een besparing van 3,5 miljoen euro op jaarbasis.

De monarchie : in een echte democratie moet men door het volk gekozen worden om een openbare functie te vervullen. Ook adellijke titels kan men weglaten. Dit is een bezuiniging van 50 miljoen op jaarbasis.

Het RIZIV : dit is er om bejaarden een menswaardige zorg te geven, misbruiken van het systeem kunnen we niet meer tolereren. Zij ondergraven de solidariteit. In 2015 waren er 370.000 mensen langer dan één jaar werkloos. 980 kregen een controlearts over de vloer (0,26%), 304 hiervan waren vrolijk aan het zwartwerken. In het RIZIV  kan men vele tientallen miljoen besparen.

De fraudebestrijding : men moet hier de middelen efficiënt inzetten. Enkele weken geleden deden er 1.000 agenten mee aan razzia’s tegen zigeunerkampen van de Roma. Dit bracht 2 miljoen euro op bij de verkoop van auto’s. Als men grotere vormen van fraude aanpakt met dezelfde middelen zal men meer resultaten behalen. In de filmsector had men vroeger het bedrijf Corsan. Via een faling is er 200 miljoen aan de staatskas onttrokken. De zaakvoerder woont nu in Monaco. Men moet een leger fiscalisten en juristen gebruiken om de financiële criminelen uit te roken. Dit kan honderden miljoenen opbrengen. De afkeer maakt de kiezers boos; bij de laatste verkiezingen waren er 1 miljoen blanco of ongeldige stemmen en 1,5 miljoen kiezers stemden voor extreme partijen aan het uiteinde van het spectrum.

Migratie : Vlaanderen is het beu om door de PS en Ecolo steeds te worden weggezet als racisten. In 2019 is de Vlaming een wereldburger die verschillende talen spreekt en experimenteert in de keuken. Het gevoerde migratiebeleid werkt hier niet. We blijven armoede en religieuze fanatici importeren. We zien de dagelijkse resultaten in het straatbeeld. De gemiddelde Vlaming heeft respect voor de hardwerkende vluchteling die zich inburgert en werkt. Hiervan zijn er vele voorbeelden, het zijn de rolmodellen. De gewone Vlaming heeft het moeilijk met migranten die niet willen bijdragen aan onze gemeenschap (die vrouwen en homo’s discrimineren, die overlast veroorzaken in de zwembaden. De Vlaming is het belerende vingertje van links ook beu. De krant De Morgen schafte enkele jaren geleden het woord ‘allochtoon’ af. Ze dachten ‘geen allochtonen meer, is ook geen problemen meer’.

De USA is het ultieme voorbeeld van de ‘melting pot’. In New York wonen er grote gemeenschappen Ieren en Mexicanen. Ze vieren hun eigen feestdagen zoals Sint-Patricks-day. Maar op de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag van 4 juli zijn ze allemaal één, dan gaan ze naar de BBQ. De grote meerderheid voelt zich verbonden met elkaar. Ze hebben een gemeenschappelijke Amerikaanse identiteit. Wij hebben dit veel minder, we lopen er niet mee te koop. De waarden van de Verlichting zijn belangrijk, nl. alles wat ons in eeuwen vormde tot wat we nu zijn. Als wij het niet hebben, hoe kunnen nieuwkomers het dan hebben.

We moeten leren minder bescheiden te zijn. Met sport lukt het wel. Waarom niet met Clouseau, Niels de Stadsbader, de film Girl, frieten, onze kunststeden, chocolade, bier. We moeten dit allemaal uitstallen voor hen die van dit inclusieve element deel willen uitmaken. We moeten onze identiteit verdedigen tegen hen die dit willen ondermijnen.”

Algemeen applaus. Nadien waren er nog enkele optredens van Katou en een gezellig samenzijn. De dranken waren op kosten van het gemeentebestuur !

Foto’s © Gazet van Hove – www.gazetvanhove.be .