Het is even stil op de werf van het vrijetijdscentrum Kruispunt

Edegem

Maquette van het VTC

De werken aan het VTC Kruispunt vorderen gestaag. De fundering zit er in en de riolering geplaatst. Vanaf half juli wordt het een tijdje wat rustiger op de bouwplaats. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

Vrijwel de gehele bovengrondse constructie van het VTC bestaat uit hout. Deze houten constructie wordt in zijn geheel geprefabriceerd en dit vraagt een minutieuze voorbereiding. De aannemer werkt ook tijdens het bouwverlof door aan het digitale 3D-model waarin elk houten onderdeel tot in detail is uitgetekend. Na het bouwverlof gaat het digitale model naar de fabriek in Oostenrijk waar alle onderdelen geproduceerd zullen worden.

In de loop van september komt het gebouw dan in onderdelen naar Edegem om daar in vlot tempo te worden geassembleerd. In oktober staat de volledig houten hoofdconstructie overeind en zal de vorm van het VTC voor het eerst zichtbaar zijn. Vervolgens zal de aannemer het gebouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht maken.

Bouwen met hout is veel duurzamer dan bouwen met beton. Ons VTC vormt, samen met soortgelijke gebouwen die op dit moment over de gehele wereld worden gezet, de voorhoede van een duurzame houtrevolutie waarbij grote gebouwen, die traditioneel worden gebouwd in staal en beton, nu worden opgetrokken uit hout.

Het grote voordeel van het grootschalige gebruik van hout is dat op die manier de uitstoot van het broeikasgas CO² voorkomen wordt. Voor elke ton koolstof die je in hout opsluit en gebruikt in de bouw, bespaar je ongeveer 4,4ton aan CO2 emissies.

Bij een dergelijk modern houten gebouw moet je overigens niet denken aan traditionele balken en planken. De balken en kolommen bestaan uit gelamineerd hout en de vloeren en deel van de wanden bestaan uit gelamineerde panelen (Cross Laminated Timber), een soort uit te kluiten gewassen multiplex.

Foto’s (c) Gazet van Hove.