Paul van Ostaijen en Hove

De Paul van Ostaijenkring Hove is een culturele vereniging, gegroeid uit een Hovese vriendenkring, die zich interesseert in de persoon van de bekende Vlaamse dichter Paul van Ostaijen.

Hoewel Paul van Ostaijen een kort verblijf kende in Hove vanaf maart 1913, liet het dorp een diepe indruk op hem na.

Nadat hij begin oktober 1914 moest vluchten voor de oprukkende Duitsers, zou hij zich later het “wondergoede dorp” herinneren in verschillende teksten en gedichten waaronder “Het landhuis in het dorp”.

Villa Jeanne, Lintsesteenweg, woonhuis Paul van Ostaijen

In 1982 ontstond in Hove de “Kulturele Kring Paul van Ostaijen”. Verschillende activiteiten en herdenkingen werden georganiseerd in en buiten de gemeente Hove.

Na een tijdelijke onderbreking werd in 2014 de huidige “Paul van Ostaijenkring Hove” terug opgericht met een dagelijks bestuur en verschillende leden.

Jaarlijks organiseren zij diverse activiteiten en zoeken zij verschillende invalshoeken van Paul van Ostaijen in onze samenleving.

Op maandagavond 20 januari 2020 houden zij hun jaarlijkse ledenvergadering in zaal “Casa di Speranza”, Kapelstraat 101 in Hove, aanvang om 20.00u.

Als gastspreker wordt René Franken uitgenodigd met een uiteenzetting over de dagboeken van René Gils.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om ook lid te worden van de Paul van Ostaijenkring.

Verdere uitstappen zijn onder andere een geleid bezoek aan het trammuseum van Berchem en een concertbezoek van de Filharmonie in de Elisabethzaal van Antwerpen in het voorjaar van 2020.

Meer info van de Paul van Ostaijenkring Hove kan je bekomen bij voorzitter Jack Ooms, Hortensialei 21 in 2540 Hove, tel. 03 / 455.90.00. of e-mail jackooms@yahoo.com .

“Want de wereld is een dorp en het dorp is een wereld”.

Foto’s © Gazet van Hove.