Toegankelijkheid sociale woningen in Hove

Terugkoppeling naar OCMW-raad van gesprek met Inter en toegankelijkheid sociale woningen

Op de jongste gemeenteraad kwam het punt van de toegankelijkheid van sociale woningen nogmaals ter sprake.

Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) opende de debatten : “Op de vorige gemeenteraad werd aangekondigd dat er een gesprek zou plaatsvinden met Inter, het Vlaamse expertisecentrum voor toegankelijkheid dat gemeenten kan ondersteunen om een doordacht toegankelijkheidsbeleid uit te werken. Zoals ook al door ons aangehaald op de gemeenteraad van juni kan Inter helpen met het opstarten van een ervaringspanel en het opstellen van een toegankelijkheidscharter. Graag een terugkoppeling van dit gesprek met de OCMW-raad. In het verlengde daarvan willen we ook de aandacht vestigen op de toegankelijkheid van de sociale woningen op het Hovese grondgebied. Op de planning staat de bouw van drie sociale woningen in een appartementsblok op de hoek van de Onderwijsstraat en E. Van Hemeldonckstraat. Welke toegankelijkheidsmaatregelen worden daar voorzien ? Daarnaast staat de gemeente ook in voor het beheer van de sociale woningen in de Kievietslaan. Die zijn stilaan aan vernieuwing toe. Welke toegankelijkheidscriteria zal de gemeente daar hanteren, bijvoorbeeld in het kader van levenslang wonen of wonen in verschillende levensstadia ?

Els Pauwels in actie

Schepen van sociale zaken Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove) antwoordde : “We zijn naar een Infomoment van de Provincie geweest. Het was zeer leerrijk. De toegankelijkheid is veel breder. De gemeente kan niet op alle fronten inzetten, we moeten realistisch blijven. We kunnen wel de loketten voor iedereen toegankelijk maken. We investeren voor de academie, jongeren, personeel. We zullen de ondersteuning van Inter aangrijpen. Voor slechtzienden bestaat er een webstek die men als geluidsdocument kan opslaan. Op het schepencollege zullen we Inter uitnodigen om over samenwerking te spreken. Inter krijgt subsidies. Met De Ideale Woning (DIW) zijn we reeds bezig. We zullen één appartement door het OCMW laten verhuren. De woningen aan de Kievitlaan zijn toegankelijk voor gehandicapten maar zijn ver uitgeleefd. Met DIW zullen we samen zitten en bekijken of renovatie mogelijk is voor eventueel kangeroe-woningen. Er is ook ruimte aanwezig om iets groter te denken.

 

Foto’s © Gazet van Hove.