Corona, laatste stand van zaken in Hove

Schepencollege gaat digitaal

De samenkomsten van het College van Burgemeester en Schepenen verlopen nu digitaal. De burgemeester en de algemeen directeur zitten apart in een bureel op het gemeentehuis en de schepenen volgen de vergadering van thuis uit. Reeds 80% van de agendapunten zijn reeds op voorhand goedgekeurd omdat er geen discussie over bestaat.

Gemeenteraad misschien ook digitaal

De aangekondigde gemeenteraad van 30 maart kom niet doorgaan wegens corona. Of de volgende raad van maandag 27 april zal kunnen doorgaan weet men niet. “Alles hangt af van de toestand op dat ogenblik. We onderzoeken wel om eventueel een virtuele gemeenteraad te organiseren. Er komt alvast geen gemeenteraad in de sporthal waar iedereen dan ver genoeg uit elkaar zit” aldus burgemeester Koen Volckaerts (N-VA).

Recyclagepark terug open ?

Officieel kondigde de Vlaamse regering aan dat de recyclage-parken terug open gaan voor het publiek op dinsdag 7 april. “We wachten op de technische info van de instanties. Is er voldoende eigen personeel aanwezig ? Zijn de aanwezige containers leeg ? Want met volle containers kunnen we niet werken. Dan krijgen we een bottle-neck. IGEAN heeft nog enkele dagen om dit allemaal op te lossen” aldus burgemeester Volckaerts.

Weinig klachten over Hovenaars

De Hovenaars volgen de maatregelen rond corona goed op. “De politie heeft reeds moeten optreden tegen mensen die het samenscholingsverbod overtraden, maar de laatste dagen is alles rustig” aldus de burgervader.

Op de sociale media zijn er wel enkele berichten te vinden die stellen dat in landschapspark Frythout er ernstige samenscholingsovertredingen zijn op en rond de zitbanken.

Steun aan Hovese handelaren onderzoeken

In een aantal gemeenten komt het bestuur naar buiten met lokale aankoopbons voor de inwoners. Met de bedoeling de hard getroffen handelaars wat extra zuurstof te geven. “Met dit punt zijn we bezig. Er is nog geen beslissing over genomen. We zullen dit met de andere fracties bespreken. In die andere gemeenten is er wel een zware gemeentebelasting op de handelaren en hun werking. In Hove is dit niet het geval. Wij geven al jaren een geschenk aan de middenstand” aldus Koen Volckaerts.

Foto’s (c) Gazet van Hove.