Dagorde (digitale) gemeenteraad Hove – mei 2020

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 25 mei 2020

Openbare zitting

P.1.   Notulen gemeenteraad 27 april 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting, van 27 april 2020 goed te keuren.

P.2.   Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 27 april 2020

De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 27 april 2020.

P.3.   Kantmelding intrekking besluit van 24/08/2019 m.b.t. vaststelling wegenistracé

Kantmelding intrekking besluit

P.4.   Corona-werkgroep: stand van zaken

Corona-werkgroep: stand van zaken

P.5.   Uitbetaling aankoopbonnen in kader van COVID-19

Uitbetaling aankoopbonnen

P.6.   Financiën – Jaarrekening AGB 2019

De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2019 van het autonoom gemeentebedrijf Sport en Ontspanning vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover positief advies te geven aan de toezichthoudende overheid.

P.7.   IKA – Algemene vergadering 15 juni 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten voor de algemene vergadering d.d. 15 juni 2020 van de intercommunale IKA goed te keuren.

P.8.   PONTES – algemene vergadering 10 juni 2020

Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van Pontes dd 10 juni 2020 goed te keuren.

P.9.   Water-Link – algemene vergadering 11 juni 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van Water-Link dd 11 juni 2020 goed te keuren.

P.10. IGEAN DV – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering d.d. 19 juni 2020 van de intercommunale Igean – dienstverlening goed te keuren.

P.11. IGEAN M&V – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Igean Milieu & Veiligheid van 19 juni 2020 goed te keuren.

P.12. Agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020

Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 van TMVS goed te keuren.

P.13. Cipal – algemene vergadering 25 juni 2020

Aan de raad wordt gevraagd de agenda d.d. 25 juni 2020 van de algemene vergadering van de intercommunale Cipal goed te keuren.

P.14. Cel Onderwijs, bedragen ouders aanpassing

De GR keurt de aanpassing in het bedrag goed.

P.15. Cel Onderwijs, GBS, verlenging scholengemeenschap

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verlenging van de huidige scholengemeenschap goed te keuren.

P.16. Modaliteiten onderzoek hoofdverblijfplaats

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de modaliteiten m.b.t. het onderzoek hoofdverblijfplaats vast te leggen.

P.17. Kerkfabriek Sint-Laurentius – budgetwijziging 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging 2019 van kerkfabriek Sint-Laurentius.

P.18. Kerkfabriek Sint-Laurentius – rekening 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen over de rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Laurentius.

P.19. Kerkfabriek Sint-Jozef – rekening 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen over de rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef.

P.20.   Onroerend Erfgoed – Beleidsplan IOED Zuidrand 2021 – 2026 opgemaakt door de Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerpbesluit en deelt aan de voorzitter van de gemeenteraad mee om het voorliggende Onroerenderfgoedbeleidsplan 2021 – 2026, aan de raad ter kennisgeving en goedkeuring voor te leggen.

P.21. Dringende vragen vanuit de gemeenteraad

  1. Dringende vragen vanuit de gemeenteraad.

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

corona maakt raadszaal leeg

Foto’s (c) Gazet van Hove.