Dagorde (digitale) OCMW-raad Hove, mei 2020

DAGORDE VAN DE OCMW-RAAD

Zitting van maandag 25 mei 2020

Openbare zitting

  1. Goedkeuring notulen Raad van Maatschappelijk Welzijn 27 april 2020

Aan de raad wordt gevraagd de notulen van de zitting van 27 april 2020 goed te keuren.

  1. Goedkeuring zittingsverslag RvMW 27 april 2020

De raad keurt het zittingsverslag van de OCMW-raad, van maandag 27 april 2020 goed.

  1. Corona-werkgroep : stand van zaken

Corona-werkgroep: stand van zaken

  1. IGEAN DV – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de leden van de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering d.d. 19 juni 2020 van de intercommunale Igean dienstverlening goed te keuren.

  1. IGEAN M&V – algemene vergadering 19 juni 2020

Aan de leden van de OCMW-raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Igean Milieu & Veiligheid van 19 juni 2020 goed te keuren.

  1. Cipal – algemene vergadering 25 juni 2020

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de agenda d.d. 25 juni 2020 van de algemene vergadering van de intercommunale CIPAL goed te keuren.

  1. Dringende vragen van de raadsleden

Dringende vragen van de raadsleden.

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.