Huwen in corona-tijden in Hove

Het leven loopt gewoon verder, ondanks corona. Zowel voor minder leuke aangelegenheden als voor leuke. Bij deze laatste denken we aan het huwelijk. Door de heersende maatregelen is het aantal aanwezigen op een huwelijksplechtigheid nog steeds beperkt. In de raadszaal van Hove kunnen er maar een klein aantal aanwezigen worden toegelaten wegens de beperkte sociale afstand die men er kan handhaven.

Dan zoeken we andere oplossingen : aangezien het huwelijk moet voltooid worden in het gemeentehuis kan dit ook vanop de trap die leidt naar de parktuin. De burgemeester en een ambtenaar van de burgerlijke stand staan achter een tafel met hun administratieve stukken en het koppel komt via de trap tot voor de tafel. De aanwezige familie, vrienden en supporters staan mooi uit elkaar in de tuin.

Bij dit huwelijk leefden de huwelijkspartners al enkele jaren samen want ze hadden al drie zoontjes die als getuigen optraden. Hiervoor kregen ze gelukwensen van de burgemeester. Alles verliep vlot want de zon scheen fel aan de hemel.

Of er op het latere feest ook strikte afstandsregels werden in acht genomen weten we niet. Alvast een proficiat voor de pas gehuwden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.