Een Boechoutbon van € 10 voor elke inwoner

Het gemeentebestuur van Boechout wil iedereen bedanken om de maatregelen tijdens de coronacrisis zo goed op te volgen, voor de vele acties van solidariteit, voor alle buurtinitiatieven, maar ook voor de vele creatieve aanpassingen die de handelaars en horecazaken bedachten. Daarom schenken we elke inwoner, ongeacht de leeftijd, een Boechout-bon ter waarde van 10 euro die je kan besteden bij lokale handelaars en horeca. 

Haal je bon af

De aankoopbon moet je afhalen op donderdag 17 september in sportpark Sneppenbos.

Belangrijk :

  • De ophaalmomenten zijn opgedeeld per straat en in tijdsblokken. Kijk dus hier op onze website of in het infoblad van september goed na wanneer we je verwachten.
  • We vragen om slechts één persoon per gezin de bonnen te laten afhalen. Die persoon moet ook zijn identiteitskaart meenemen en een mondmasker dragen. Spreek zeker met vrienden, familie of buren af om de bonnen gebundeld op te halen. Eén iemand kan bijvoorbeeld de bonnen van vijf gezinnen ophalen. Zo verkort je de wachtrij! Neem wel de identiteitskaart (of kopie ervan) mee van 1 persoon uit het andere gezin.
  • Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
  • Het ophalen zal buiten doorgaan. Volg de instructies ter plaatse goed op.

Deelnemende handelaars en horeca 

Je kan met je Boechoutbon nog tot en met 30 juni 2021 terecht bij de deelnemende handelaars en horeca. Je herkent ze aan de affiche die aan hun raam of in de winkel hangt. Of je kan een kijkje nemen in de deelnemerslijst die op onze website staat.

De bon moet in één keer gebruikt worden en er wordt geen wisselgeld op teruggegeven als de waarde van het aangekochte product lager is dan 10 euro.

Handelaars en horeca die graag nog willen deelnemen aan deze actie, kunnen zich inschrijven door het e-formulier in te vullen.

Schenk je bon

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om je Boechoutbon te schenken aan inwoners die het harder nodig hebben. Wie z’n bon graag doneert, hoeft zich niet te verplaatsen naar sportpark Sneppenbos en kan gewoon een mailtje sturen naar ikschenkeenbon@boechout.be. De dienst Welzijn zorgt ervoor dat de bonnen bij de juiste personen terechtkomen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.