“Bladkorven voortaan alleen nog in straten met gemeentebomen”

Hove

“Voortaan zullen de bladkorven enkel geplaatst worden in de straten waar gemeentebomen aangeplant zijn.

Straten (openbare weg en goten) waar bladafval ligt van privébomen zullen iets frequenter dan normaal geveegd worden met de straatveger.

Wij rekenen erop dat onze inwoners een handje toesteken om de bladeren van hun eigen bomen op te ruimen en ervoor zorgen de bladeren zelf af te voeren. Zo houden we Hove samen proper.”

www.hove.be .

————————————————–

COMMENTAAR :

Het gemeentebestuur van Hove breekt nu met een jarenlange traditie waarbij de inwoners van Hove hun bladeren gaan kappen in bladkorven op de openbare weg, in de verschillende straten. De intercommunale/gemeente komt  dan wekelijks deze hoop bladeren ophalen. De bewoners leveren gratis de grondstof voor de gemeente/ intercommunale (kassa). Voor deze periode werden de bladeren in vele gevallen in de tuinen van de inwoners opgestookt. Hove hing dan geregeld in een dichte rookwolk. Willen we terug naar die periode ?

Resultaat zal nu zijn dat de betrokken inwoners samen honderden autoritten (uitstoot) zullen moeten maken door de gemeente naar het containerpark in de Fazantenlaan. Niet erg ecologisch. De gemeente nam deze maatregel omdat een beperkt aantal inwoners ook hun gras en takken in de bladkorven smeten. Gras en takken zijn biologisch afbreekbaar.

Het gemeentebestuur wenst dat Hove groen blijft ! Het tegendeel zal nu gebeuren ! Nog meer mensen zullen op hun privaat domein bomen laten rooien met deze maatregel. Hove zal nog meer ontbossen.

De kans bestaat ook dat het sluikstorten in Hove ernstig zal stijgen, zowel op openbaar als privaat domein.

Is dit een maatregel van de schepen van natuur, leefmilieu en afvalbeleid, Bart Van Couwenberghe ? De toekomstige burgemeester vanaf 2022 ? Gaan we nog meer zulke a-sociale en niet-ecologische maatregelen krijgen ? Dan staan we er niet goed voor !

In 2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen … we zullen het onthouden !

Foto’s (c) Gazet van Hove.