Nieuws van de Hovese Milieuraad

Beste Hovenaars,

Allereerst een fijn, veilig, gezond en natuur- en milieuvriendelijk 2021 toegewenst. Als de dalende besmettingstrend zich doorzet zoals momenteel het geval, en dat hopen we natuurlijk allemaal, kunnen we ons meer normale leventje waarschijnlijk in de komende maanden terug aanvatten.

Het is al een heel tijdje geleden (van september) dat we elkaar hebben gehoord of gesproken. Door Corona en het ontbreken van ondersteuning werden de activiteiten van de raad op een laag pitje gezet.

Enkele weken geleden is Mirra Haalboom op halftijdse basis in dienst getreden als milieu-ambtenaar zodat we gelukkig weer meteen in gang kunnen schieten.

Voor de komende weken willen we daarom twee dingen plannen :

 1. Op zaterdag 16 januari is er een natuurwerkdag in het Uilenbos. Hiervoor vind je meer uitleg in de de InfoHove op pg 10, die deze week in je bus viel. Moest je het papieren exemplaar niet terugvinden dan kan je hier terecht https://www.hove.be/file/download/14135/5F987876831F51B49CF4F43AD3004E22 . Opgelet: aangezien we logischerwijs alles Corona proof laten verlopen is voorinschrijving via milieu@hove.be verplicht en wordt er ter plaatse enkel in kleine groepjes van maximum 4 personen gewerkt op veilige afstand van elkaar.  Ondanks dit is het een ideale gelegenheid om je handen even een 2 tal uurtjes uit de mouwen te steken ten voordele van de Hovese natuur.
 2. We plannen een video-vergadering van de Milieuraad op woensdag 27 januari om 20h00 voor een geschatte duurtijd van 1u45 – max 2u. Je kan hiervoor bijgaande link gebruiken : https://meet.jit.si/Minaraad Indien je niet vertrouwd bent met Jitsi bieden we je de mogelijkheid om de week ervoor op dinsdag 19 januari ook om 20h dit even uit te testen (via dezelfde link).

Voor de agenda van dit video overleg voorzien we het volgende :

 • Even op adem komen (chit chat en elkaar voorstellen). Mirra stelt haar ook even voor
 • Update en stand van zaken van de werven. Hiervoor hebben we met de hulp van Mirra de files overgedragen naar de een Onedrive link (zie hieronder). Je zal hier 4 folders in vinden. Eéntje met alle presentaties en achtergrond en ééntje voor ieder van de drie lopende werven. Mogen we jullie vragen voorafgaand aan het overleg om jullie ideeën vooral deze voor korte termijn acties aan te brengen in de registratieformulieren bij iedere werf?

Minaraad

 • Kapreglement: wat staat er momenteel in en welke punten zijn aan aanpassing toe
 • Verslag van het beheeroverleg rond Frijthout
 • Adviesvraag rond de Zendmast in de Groenstraat. De plannen voor de bouw van een 36m hoge zendmast zijn terug, ditmaal met meer zendantennes. Vorige maal hebben we als milieuraad de bezorgdheid geuit dat de stralingsnormen voor individuele zendantennes de normen overschreden ter hoogte van Ritmica en enkele omliggende huizen van Hoverheide en dat er geen rekening werd gehouden met het cumulatief effect van de verschillende zenders. We begrepen dat de Hoge raad voor milieuvergunning deze bemerkingen die door de gemeente Hove, de stad Mortsel en enkele omwonenden werden aangedragen, de vorige malen steeds heeft bijgetreden en de aanvraag in beroep verwierp. De bevolking kan haar bemerkingen aan het CBS laten weten tegen 6 januari zodat deze raad precies gepast komt om de gemeente te adviseren op deze basis.
 • Aktie mooimakers : de gemeente tekent in op deze actie rond de problematiek van zwerfvuil om Hove properder te maken Home | Mooimakers.be . Weg met het zwerfvuil, achtergelaten mondmaskers, drinkflessen en sigarettenpeuken. Er dienen hiervoor een aantal acties geplant te worden.
 • Burgemeester Convenant rond Klimaat. Recentelijk ondertekende Hove samen met 20 andere gemeenten uit de regio het burgemeestersconvenant om concrete klimaatplannen uit te werken op gemeentelijk vlak (zie infoHove p 8. en de website burgemeestersconvenant.be ). We proberen het voor jullie samen te vatten en/of een spreker te strikken voor een korte toelichting om meer te vernemen omtrent de planning en hoe dit past in onze werven. Kijk er gerust voorafgaandelijk even naar je vindt er o.a. de cijfers voor Hove op terug.
 • Varia : problematiek overbetreding Uilenbos en parkingproblemen, smart city en luchtkwaliteitsmetingen, lichthinder, …
 • Overlegdata milieuraad Hove : Voorstellen: dinsdag 6 april; dinsdag 8 juni, dinsdag 7 september en dinsdag 7 december. Bekijken jullie voorafgaandelijk even jullie agenda’s of deze dagen passen ?

 

Uitkijkende om jullie in elektronische lijve te mogen ontmoeten

Tot spoedig !

Mirra Haalboom en Hugo Waeterschoot

Foto’s (c) Gazet van Hove.