Dit werd allemaal besproken op de gemeenteraad van juni 2021

Gemeenteraad Hove, dinsdag 29 juni 2021

13 raadsleden waren fysiek aanwezig in zaal Da Capo, 6 raadsleden zaten thuis voor hun computer, dan konden ze de voetbalwedstrijd van het EK volgen

1 persoon zat in de publiekstribune.

Beekhof, Beekhoekstraat

Schepen Luc Vuylsteke de Laps stelde : “het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning geweigerd. De zaak der wegen is in beroep bij de Deputatie van de provincie. Zij stelden het is een specifieke bevoegdheid van de gemeenteraad. Wij zullen onze beslissing overmaken aan het Provinciebestuur. Dit zal deel uitmaken van het standpunt van de Deputatie”. Eénparigheid.

Grondafstand Jos Coveliersstraat

De raad keurt de grondoverdracht goed van een perceel grond gelegen aan de Jos Coveliersstraat nr. 24. Eénparigheid.

Snelheidsregime 50 km aan de Lintsesteenweg

Met het oog op het verhogen van de veiligheid op de Lintsesteenweg wordt de maximumsnelheid verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) stelde een vraag over de spontane parkeerders aan de ingang van het Uilenbos en het veilig oversteken aldaar. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “we hebben dit besproken met Natuurpunt, de eigenaar van het bos. Het zebrapad zit mee in het traject. De info is doorgegeven aan Natuurpunt. Er komt ook led-verlichting met een giraf. We zullen er ook extra verkeersborden plaatsen”. Eénparig goedgekeurd.

Invoering fietsstraten

Door de invoering van het regime Fietsstraat op verschillende gemeentewegen in Hove wil het bestuur de veiligheid van de fietsers verbeteren. Fietsstraten worden ingericht op de Fietsostrade F1 en F16, in verschillende schoolomgevingen en belangrijke fietsroutes waar geen fietspaden zijn. Schepen van onderwijs Gerda Lambrecht (N-VA) stelde : “er zijn 14 straten opgelijst als fietsstraat. Tegen 1 september moeten ze in voege zijn. Op de oversteekplaatsen komen er extra verlichtingspunten (giraffen). Aan elke school zal er zo’n paal staan. We gaan de oversteekplaatsen ook extra aanduiden”. Deze lijst is niet limitatief. De Van Hemeldonckstraat en de Lijsterbessenweg kunnen er misschien ook nog bijkomen.

Eénparig goedgekeurd.

Jan Frans Gellyncklaan

De aanleg van de riolering. Eénparig goedgekeurd.

Jozef Lambrechtslei

De aanleg van een nieuwe riolering en de lastvoorwaarden en de gunningswijze werden ook éénparig goedgekeurd.

 

Foto’s © Gazet van Hove.