Guy D’Haeseleer over 2024 : ‘Ninovieters zien Forza Ninove als enige hoop op verandering’

Hoe zou het nog zijn met Guy D’Haeseleer ? Ondanks een monsterscore van 40% voor zijn lokale lijst Forza Ninove greep het Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang in 2018 nipt naast de burgemeesterssjerp in de Stoutste Stad van Vlaanderen. D’Haeseleer kwam enkele honderden stemmen tekort voor een absolute meerderheid, zag N-VA-er Joost Arents overlopen om uittredend Open VLD-burgemeester Tania De Jonge in het zadel te houden en mocht zich voor de komende zes jaar terugtrekken op de oppositiebanken, samen met de overgebleven eenzame N-VA-verkozene.

Tijd om een balans op te maken. Over de bittere smaak van een overwinningsnederlaag, de toestand in Ninove, de alsmaar groter wordende migratiegolven, het groeiend succes van het Vlaams Belang en de mogelijkheid om het cordon sanitaire in 2024 te doorbreken. ‘Ik zie de N-VA nog splitsen. Op termijn gaat de groep die echt gelooft in Vlaamse onafhankelijkheid zich afkeren van Bart De Wever en voor samenwerking kiezen. Ik zie die tweestrijd nu al opborrelen.’

Overwinningsnederlaag

U greep na de verkiezingen van 2018 nipt naast de burgemeesterssjerp. Is die bittere pil al verteerd ?

‘Het heeft geen zin om in zak en as te blijven zitten, maar ik had het natuurlijk liever anders gezien. Ik was vooral ontgoocheld door de woordbreuk van Joost Arents (destijds N-VA, WM) die bij mij thuis had beloofd om samen te werken na de verkiezingen indien de rekening klopte. Hij sprak toen – in het bijzijn van anderen – zijn afkeer uit voor weer maar eens een samenwerking met socialisten en groenen. Het strafste is dat de twee N-VA-verkozenen eigenlijk niets moesten doen. Zij moesten zich gewoon tijdens de voordrachtsvergadering op de gemeenteraad onthouden. Op dat moment had ik het burgemeestersmandaat, zuiver op het aantal behaalde voorkeurstemmen, binnen kunnen halen. Maar liever dan dat te doen, liep Arents over om een linkse coalitie te steunen. Dat getuigt van politieke lafheid.’

‘Ondertussen loopt het in Ninove niet goed. We zitten hier nu met een coalitie van liberalen, christen-democraten, socialisten en groenen (de lijst Samen bestaat uit leden van CD&V, SP.a en Groen, nvdr). In het coalitieakkoord zit zogezegd voor elk wat wils, maar ideologisch is er geen lijn. De partners werken elkaar tegen, want wat goed is voor de een, komt niet uit voor de ander. Dat resulteert in stilstand. Ik hoor dat van de ambtenaren van de stad en van de inwoners: er beweegt niets met deze beleidsploeg. De bevolking is niet tevreden.’

‘Momenteel heeft Forza Ninove op Facebook permanent een advertentie lopen waarlangs mensen zich bij ons kunnen registreren als kiezer. Dat heeft veel succes. Wanneer mensen zich aanmelden, bezoek ik die persoonlijk. Ik stel vast dat het dan voornamelijk gaat over eerder liberaal gezinde kiezers, ofwel van Open VLD, of van N-VA. Ik hoor dan steeds hetzelfde: ‘Guy, ik heb nog nooit voor jou gestemd, maar het draait hier zodanig slecht dat er iets moet veranderen. Onze enige hoop is Forza Ninove’. Ik zie 2024 met vertrouwen tegemoet.’

U gaat voor een volstrekte meerderheid in 2024 ?

wie komt nog uit zijn bed voor de verkiezingen ?

‘Dat lijkt me haalbaar. De Standaard heeft een jaar na de verkiezingen berekend dat we met een stijging van 2,5 à 3% de absolute meerderheid binnenhalen. Dat betekent welgeteld 650 stemmen. In 2018 gingen we met 13% vooruit. Die laatste 2,5% zal ook wel lukken, zeker wanneer je ziet wat voor een boeltje ze er hier van maken. Open-VLD, CD&V, SP.a, Groen en dat nog aangevuld met een overloper: daar kan je geen coherent beleid mee voeren.’

‘In 2024 gaat Ninove de enige plaats zijn waar de bevolking er voor kan zorgen dat Forza Ninove en het Vlaams Belang niet meer aan de kant kunnen worden gezet door oekazes van partijleiders als Bart De Wever of Gwendolyn Rutten, gewoon omdat we een absolute meerderheid gaan halen. Die 650 stemmen waarvan sprake, die zijn tastbaar. Dat is een duidelijk doel. Ze hebben nu de opkomstplicht afgeschaft voor de lokale verkiezingen, in de veronderstelling dat de VB-kiezer niet uit bed gaat komen. Maar ik denk dat ze zich daarin vergissen. Nooit stonden we zo dicht bij een onomkeerbare doorbraak. Het is nu aan ons om de kiezers daarop te wijzen en hen te motiveren om te gaan stemmen om zo de verandering mee vorm te geven. Met 650 stemmen kunnen we het cordon naar de prullenmand verwijzen. Ik denk dat dat een belangrijke wervende factor gaat zijn.’

‘Het gaat een tweestrijd worden tussen de huidige coalitie en Forza Ninove. Daarbuiten zijn er geen alternatieven. Ik stel vast dat het aantal kiezers dat de Vlaamse kaart trekt in Ninove alsmaar groeit. De problemen van de immigratie, de onveiligheid en verfransing nemen zienderogen toe. Dat wordt stilaan dramatisch. De burgemeester legt haar boontjes te week bij de niet-Europese nieuwkomers. Zo hoopt ze het verlies van kiezers te recupereren. Het beleid dat ze in dat kader voert, stuit steeds meer Ninovieters tegen de borst.’

Sociale uitgaven

(c) Forza Ninove

Is het met Ninove dan zo erg gesteld ? Een kleine provinciestad waar niemand per se naar toe wil trekken, zouden we denken…

‘Dat blijkt allerminst het geval te zijn. In het laatste jaarverslag waar cijfermateriaal instond -al enkele jaren oud- konden we lezen dat 70% van de nieuwkomers in Ninove Franstalige Brusselaars waren. Via de Ninoofse steenweg sta je buiten de spits op 20 minuten in Molenbeek of Anderlecht. Dilbeek en Lennik zijn te duur, dus die gemeenten slaan stadsvluchters over. Ze strijken dan neer in Ninove, maar ook Denderleeuw, Liedekerke, Aalst… Allemaal gemeenten met een goede verbinding naar Brussel en meer betaalbare woningen.’

‘Daar komt dan bij dat Ninove bekend staat voor z’n gunstig OCMW-beleid. Dat is een extra aantrekkingspool en dat doet snel de ronde in bepaalde gemeenschappen. Ik heb voor de gemeenteraadsverkiezingen alle -dat waren er duizenden- sociale dossiers van de vorige legislatuur doorlopen. Ik heb toen alles opgesplitst volgens afkomst in twee groepen: Europees en niet-Europees. De Vlamingen zaten samen in de groep met Europese migranten. Toen bleek dat 79% van alle sociale uitgaven bestemd waren voor niet-Europese vreemdelingen.’

‘Vooral de uitgaven onder het mom van sociale participatie steken de ogen uit. Daarvoor krijgen de gemeenten een federale toelage waar zij volledig autonoom over kunnen beslissen. Het is hallucinant wat daarmee wordt gefinancierd: voetbalschoenen, uitstapjes naar Walibi, tickets voor Anderlecht-Club Brugge, een reis naar familie in Boston, Thaibokslessen in Franstalige sportscholen in het Brusselse, laptops, fietsen maar ook gerechtelijke sancties.’

File:Guy dhaeseleer -1618063506.jpeg
Guy D’Haeseleerfoto (c) Wikipedia/ Ivan Dombree

Excuseer ?

‘Jawel. Vorig jaar konden we zo nog de terugbetaling van de plaatsing van een alcoholslot tegenhouden. Een asielzoeker was voor de zoveelste maal tegen de lamp gelopen en moest dat van de rechter laten plaatsen. Die man beweerde dat hij zonder auto niet naar Aalst kon om te werken, terwijl er een goede treinverbinding is. Het OCMW wilde dus dat alcoholslot betalen in plaats van de man door te verwijzen naar het openbaar vervoer. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat wij er mee dreigden dit naar buiten te brengen, maar eigenlijk vooral omdat de betrokken persoon zijn job in Aalst heeft opgegeven. Uiteindelijk vond hij die verplaatsing toch te ver…’

‘Dit soort zaken krijg je aan de bevolking van Ninove niet meer uitgelegd. De enige manier om hier paal en perk aan te stellen is zorgen dat Forza Ninove de kans krijgt om te besturen. De bevolking beseft dat iedere dag meer.’

Sociale woningen

U bent een man van het volk en registreert de onvrede bij de bevolking in Ninove. U zit ook in het Vlaams parlement, wat verder van de volksstraat af. Wat houdt u daar bezig?

‘Ik ben er lid van de commissie Wonen. Daar zie je ook dat de cijfers onder druk van de migratie stilaan dramatisch worden. De wachtlijsten voor sociale woningen worden alsmaar langer. Er staan nu meer dan 165.000 mensen op. Steeds hoor je dan dat er een tekort is aan sociale woningen, maar het probleem situeert zich vooral bij de instroom van al maar meer behoeftigen. Zolang we daar geen oplossing voor vinden, kunnen we blijven bouwen tot Vlaanderen één grote sociale woonwijk is. Vlaanderen is een van de meest dichtbevolkte regio’s van Europa. Wanneer we nog iets van open ruimte willen bewaren, moeten we dringend iets doen aan die instroom.’

Kan u aantonen dat die tekorten vooral te maken hebben met de instroom? Bestaan daar cijfers over?

‘Tot 2016 vond je die op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw. Daar kon je een opsplitsing vinden voor de wachtlijsten volgens nationaliteit. Maar die cijfers zijn niet meer beschikbaar. Ik heb daar vragen over gesteld aan minister Matthias Diependaele (N-VA), maar hij beweert dat er geen wettelijk kader meer bestaat om die cijfers beschikbaar te stellen.’

‘De waarheid is echter dat die cijfers wederom dramatisch zijn. Dan moet je nog goed beseffen dat er een opsplitsing werd gemaakt volgens nationaliteit, niet volgens afkomst. Diegenen met een dubbele nationaliteit staan daar dus als Belg genoteerd. Diependaele tracht die cijfers dus eigenlijk verborgen te houden, want het is perfect mogelijk om na te gaan hoe de verdeling is op basis van afkomst. Wanneer je met die cijfers naar buiten zou komen, gaan de ogen open bij de bevolking.’

‘Dit loopt niet goed af voor Vlaanderen en Europa. De omvolking met al z’n gevolgen maken wij hier dagelijks mee, in Ninove maar ook in heel Vlaanderen. Een aantal Oost-Europese landen zien wat de massamigratie teweeg brengt. Zij durven een tegenstem te leveren tegen het gangbare Europese discours, maar de Vlaming moet wat dat betreft nog wakker worden. Wij zijn een mak volk dat wel eens mort bij de zoveelste absurde maatregel, maar daar stopt het bij. Vlamingen volgen nogal gedwee wat hen wordt opgelegd, zolang ze maar kunnen behouden wat ze hebben. Ze beseffen niet welke mogelijkheden er zitten in een eigen, autonoom Vlaams beleid. Het is de taak van de V-partijen -ook de N-VA- om dat besef ingang te doen vinden. En dat gaat niet lukken door steeds met de PS samen te willen werken, zoals Bart De Wever nu doet uitschijnen!’

U stoort zich aan de strategie van de N-VA in het algemeen en Bart De Wever in het bijzonder. Ziet u daar naar 2024 toe verandering in komen ?

‘De N-VA moet af van die fixatie op het federale niveau. Wat heeft dat hen en de Vlaming opgebracht ? Niets. Het communautaire steekt in de diepvries en we mogen wat langer werken. Uiteindelijk hebben de andere partijen er alles aan gedaan om de N-VA buiten de coalitie te houden. En toch blijft De Wever vasthouden aan die koers…’

binnenkort barsten ?

‘Ik begrijp dat niet. Uit gesprekken in de wandelgangen hoor ik ook steeds meer onvrede omwille van die koers. Overigens klinken de dissidente stemmen niet enkel bij de N-VA-fractie. Ook bij de CD&V broeit er iets. Ik hoor meer en meer ongenoegen vanop de rechterflank.’

‘Met de verkiezing van Lorin Parys en Valerie van Peel als ondervoorzitters heeft de N-VA een ideologische keuze gemaakt. Ik heb de indruk dat de rechterzijde hiermee aan de kant werd geschoven. Theo Francken is eigenlijk de facto opzij gezet. Ik voorspel dat er vroeg of laat barsten komen binnen de N-VA. De rechterzijde zal zich afsplitsen uit onvrede met de koers van de partijtop die blijft kiezen voor het federale niveau en samenwerking met de Franstalige socialisten. Het niveau net onder de top begint al te morren.’

‘Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse reflex het wint van de obsessie voor deelname aan de federale macht. We moeten ons als V-partijen concentreren op het Vlaamse niveau en daar samenwerken.’

U staat binnen het Vlaams Belang voor de sociaal-economische linkervleugel. Botst dat niet met de eerder liberaal georiënteerde N-VA ?

‘Ik denk niet in die links-rechtstermen. Ik heb altijd een grote sociale bewogenheid gehad. Ik sta voor een Vlaams Belang dat een sociale volkspartij is. Binnen een maatschappij heb je plichten, maar ook rechten. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor die mensen die het moeilijk hebben om mee te kunnen. Daar staat tegenover dat wie kan bijdragen, dat ook moet doen. Anders kom je niet vooruit, kan je ook geen welvaartsmodel staande houden.’

‘Het is waar dat de N-VA meer de liberale toer opgaat. Je ziet nu ook dat net die kiezers, die vroeger klassiek tot het socialistische kamp behoorden en nu een Vlaamse reflex hebben ontwikkeld, de N-VA de rug toekeren. Die komen terug bij ons. Zij hebben De Wever de kans gegeven iets te doen met hun stem en zijn teleurgesteld. Zij vinden terug hun weg naar het VB. Bij de socialisten gaan die al lang niet meer aankloppen. Kleine anekdote, die echter veel duidelijk maakt: in Ninove werd onlangs het oude Volkshuis gesloten. Wij hebben nu een Vlaams Huis geopend, midden in een wijk die klassiek socialistisch was. Dat heeft succes. Wij hebben die traditionele achterban die door de socialisten in de steek werd gelaten overgenomen.’

‘Ik zie hoe langer hoe meer dat de drempels om op het VB te stemmen of er zelfs deel van uit te maken, worden geruimd. Binnen Forza Ninove is dat reeds lang merkbaar. De helft van de kandidaten zijn zelfstandigen die zich niet meer schamen om met het VB in verband gebracht te worden. Raf Waltniel, zoon van de illustere PVV-burgemeester en -minister Louis Waltniel, werd op onze lijst verkozen. Hij kwam bij ons omwille van zijn teleurstelling over wat er van de VLD was geworden. Je ziet dat steeds meer mensen afhaken bij de traditionele machtspartijen. Daardoor zal het steeds moeilijker worden ons te blijven negeren.’

Acht u een samenwerking met N-VA in 2024 mogelijk ?

Theo Francken

‘Ik denk dat dat van hen zal afhangen, maar ik zie beweging. Zolang DeWever en de huidige partijtop blijft vasthouden aan de strategische koers die Vlaanderen niet vooruit helpt, zal het moeilijk blijven. Ik vrees echter – zoals ik al opmerkte – dat de N-VA zal uiteenvallen. De groep die vroeger nog geloofde in de strategie van De Wever maar de samenwerking met de socialisten en de groenen beu is, de groep die zich ook steeds meer ergert aan het cordon sanitaire, die zie ik nog afsplitsen. Ik merk al maar meer onvrede met de autoritaire houding van De Wever binnen de partij.

‘Eens De Wever stopt, gaan we een strijd zien losbarsten tussen de rechtervleugel rond Theo Francken en de linkerzijde met Lorin Parys en Valerie Van Peel. Dat zou jammer zijn voor Vlaanderen, want het zorgt voor meer versplintering op de Vlaamse flank…’

‘Maar misschien is dit wel nodig. Ik denk dat we nu al zoveel jaren verloren hebben. We kunnen ons niet permitteren nog meer tijd te verliezen.’

WINNY MATHEEUSSEN