Hove : Eeuwigdurende grafconcessies begraafplaats vervallen

In 1971 besliste de wetgever om eeuwigdurende concessies op de begraafplaatsen om te zetten naar vijftig jaar. Deze termijn loopt dit jaar ten einde voor concessies die ondertussen niet werden verlengd.

Nabestaanden of belanghebbenden kunnen deze concessies gratis verlengen, en dit opnieuw voor vijftig jaar. Ze verbinden zich er wel toe het graf in kwestie te onderhouden zolang de concessietermijn loopt.

Op de begraafplaats zal vanaf 1 november, zowel aan de ingang op een lijst, als aan het graf zelf met een bericht, worden aangegeven over welke graven het gaat. Deze aankondigingen blijven een jaar hangen.

Wie meer inlichtingen wenst of een aanvraag wil doen, richt zich tot de dienst Burgerzaken via burgerlijkestand@hove.be of maakt een afspraak om langs te komen.

Van grafconcessies die niet worden vernieuwd, worden de graftekens eigendom van de gemeente. Deze worden na het verlopen van de termijn van aankondiging verwijderd.

Foto’s (c) Gazet van Hove.