Zwaluwnestje in de stal of garage ?

File:Tachycineta bicolor1.jpg
boomzwaluw – foto (c) Wikipedia/Mdf

Is er een koppeltje zwaluwen komen wonen in je stal, garage of onder de dakgoot ? Wie inspanningen voor het behoud van de nesten levert, kan bij de gemeente een subsidie aanvragen. Die bedraagt 25 euro per jaar voor een kleine kolonie van minder dan drie nesten en 50 euro per jaar voor een grotere kolonie. Wanneer de zwaluwen zich langer dan een jaar op dezelfde locatie vestigen, wordt de premie verhoogd naar respectievelijk 30 en 60 euro.

De zwaluw staat meer en meer onder druk. De vogel heeft geen natuurlijke nestplaats, maar maakt gebruik van gebouwen om zijn nesten te bouwen. Zo nestelt hij onder meer onder de dakranden, in dakgoten of in spleten van muren. Door het grotere aanbod aan nieuwe bouwtrends en minder schuren of stallen vindt de vogel moeilijker dan vroeger nestholtes. Daarom staat hij de op de rode lijst aangeduid als ‘kwetsbaar’ en is de bescherming van bestaande nestplaatsen belangrijk. 

Draag zorg voor deze diertjes en hun nesten :

  • Gebruik geen insectenbestrijdingsmiddelen of lakverven op de muren of het plafond van het gebouw waar de nesten hangen.
  • Gebruik enkel natuurlijke producten en spaar de nesten bij het schoonmaken van de stallen of gebouwen.
  • Laat de nesten na het broedseizoen minimaal drie jaar hangen.
  • Zorg ervoor dat er voldoende openingen zijn in de gebouwen zodat de zwaluwen hun nesten vlot kunnen bereiken. 
  • Houd de nesten onbereikbaar voor katten of andere dieren.
van de zwaluwen blijven !

Foto’s (c) Gazet van Hove.