« Vorige
 
Volgende »

Nieuws uit Hove (7)

Valentijntjespoëzie “En we weten niet wat liefde is”

Literatuurkring “De Statiepoweten” organiseert op donderdag 22 februari om 20.15u. in C.C. “De Markgraaf”, Kapelstraat 8 in Hove, een poëtische avond vol romantische woorden, mooie beelden en sfeervolle muziek. Men brengt gedichten van o.a. J. Perk, J. Van Nijlen, Paul van Ostaijen, Lucebert, J. Prevert en eigen werk. De muziek is van het Johnart Saxofoon Kwartet, de fotografie van fotokring Parallax-Hove en Indra Laenens, de decoratie gebeurde door Maria De Roeck van Kunstkring De Geelhand. Inkom : 1,5 euro.

 

Culturele sector kan beter samenwerken

Het Hovese culturele wereldje kan de nodige kwaliteiten aanbieden, maar aangezien de gemeente beperkt is in bevolkingsaantal en oppervlakte kan men via samenwerking veel verder komen. Het gebeurt geregeld dat er in het cultureel centrum “De Markgraaf” aan de Kapelstraat verschillende zeer interessante initiatieven geprogrammeerd staan op dezelfde dag met nog enkele andere leuke initiatieven op andere plaatsen in de gemeente. De geïnteresseerden moeten dan soms pijnlijke keuzes maken welke activiteit al dan niet bij te wonen. Zo gaat soms veel energie verloren en geraken een aantal culturele groepen niet meer echt geïnteresseerd.

Gewezen onderwijzer Jan Wouters is sedert de laatste zomervakantie gepensioneerd en heeft zich nog geen dag verveeld. Jan is een “echte bezige bij” in de Hovese culturele sector. Hij is wel actief in vier verenigingen. “Ik pleit voor een grote samenwerking tussen de culturele verenigingen. Reeds in de jaren 50 van vorige eeuw trachten enkele geëngageerde Hovenaars met hun tijdschrift ‘Poging’ de socio-culturele verenigingen te laten samenwerken. Het organiseren van activiteiten van alle slag (Kwis van het Dorp, toneelvoorstellingen, wandeltochten, enz …) vraagt een inspanning van de organisatoren (bestuur, vrijwilligers), ook financieel. Door een efficiëntere publiciteit en een samenwerking met gelijk- of andersoortige verenigingen verhoogt de kans tot slagen, zowel financieel als de mogelijkheid een groter publiek te bereiken.  De regulerende en motiverende rol van de gemeentelijke cultuurraad is van cruciaal en niet te onderschatten belang. Zeker de ‘kleinere’ verenigingen moeten hier aanbod komen. Zij beschikken niet over een eigen lokaal en hun financiële armslag is ook beperkter. Subsidiepunten (= een geldelijke beloning) voor samenwerking met een of meerdere verenigingen zou een mogelijk positieve stimulans kunnen zijn” aldus Jan.

Een aantal verenigingen volgen reeds geruime tijd deze denkpiste. Enkele voorbeelden : het Davidsfonds en V.T.B.-V.A.B. brengen geregeld reisverslagen, kunstkring De Geelhand met het Gemeentelijk Atelier voor Plastische en Toegepaste Kunsten en de Statiepoweten die dan op hun beurt samenwerken met het Johnart Saxofoonkwartet, Fotokring Parallax, enzovoort. Wandeltochten worden door de K.W.B. en de Gezinsbond samen gepland, de voorbije Kerstconcerten waren een samenwerking tussen het Hoofs Kwartet, de Harmonie, het Antwerps Mandolineorkerst, zangkoor Cantabile en de Statiepoweten…

“Ook de samenwerking over de dorpsgrenzen is een gegeven dat veld wint. Het initiatief van de cultuurraden van Regio Rupel (met het driemaandelijkse tijdschrift ‘Cultuursprokkels’) is lovenswaardig, maar voor Hove niet echt relevant als ‘grensdorp’ van die regio. We zouden meer moeten samenwerken met onze buurgemeenten Mortsel, Edegem, Kontich, Lint en Boechout. Voor kunstkring “De Geelhand” is de samenwerking met kunstkringen uit buurgemeenten reeds een feit : op hun laatste Midwinter was kunstkring ‘Lazernij’ uit Rumst te gast, een “Open Atelierroute” in samenwerking met Kunstkring ‘Sirkel’ uit Mortsel staat op stapel. Naast het artistieke luik is ook de kennismaking met verenigingen buiten Hove interessant  op organisatorisch vlak. Hoe is de culturele werking in die andere gemeenten georganiseerd ? Hun subsidieregeling, huur van lokalen, het verwerven van eigen lokalen (Lint, Rumst) enz. kunnen verrijkend zijn voor onze Hovese verenigingen. Ik hoop dat vele andere verenigingen hun oogkleppen en eigendunk laten vallen en tot een positieve samenwerking komen met andere verenigingen, waarin je buurman/vrouw soms actief is. Zo leert men nog andere mensen beter kennen “ aldus de altijd actieve Jan Wouters.