« Vorige
 
Volgende »

Nieuws uit Hove (31)

Plaatselijk verkeer in de Boshoekstraat

Het wegdek van deze straat ligt er erg gehavend bij. Het verschil met de nabijgelegen Bergstraat in Boechout is wel treffend. Er steken verschillende diepe putten in het wegdek. Zeer gevaarlijk voor fietsers. Verschillende auto’s reden zich al stuk in deze putten.

Er wordt ook veel te hard gereden in deze straat, vnl. door jeeps en mono-volume wagens. Ze brengen kleinere wagens en de fietsers in gevaar. Verschillende fietsers en wagens belanden al in de grachten met alle gevolgen …. De Boshoekstraat wordt duidelijk gebruikt als sluipweg richting Lier om het centrum van Lint te vermijden.

De gemeentebesturen van Boechout en Hove kennen de problematiek en hebben besloten om er samen iets aan te doen. Binnenkort krijgt de straat het statuut van “uitgezonderd plaatselijk verkeer” met een maximumsnelheid van 50 km/u. De trilbanden op grondgebied Hove zullen ook verdwijnen. Om de nieuwe regels te doen naleven zullen de beide politiekorpsen MINOS en HEKLA er toezicht houden. Het gemeentebestuur van Hove belooft iets te doen aan de slechte staat van het wegdek. Na een proefperiode van 1 jaar wordt het geheel terug geëvalueerd.

 

Ingrepen aan wegdek op komst

  • In de Leliestraat wordt er veel te hard gereden. Het fenomeen van links voorbijrijden van vluchtheuvels blijft bestaan. Gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Ouders van kleine kinderen verplichten hun kinderen op het voetpad te fietsen wegens het drukke en gevaarlijke verkeer op de rijweg. Hier komen ze dan in botsing met (soms oudere) voetgangers die zich nu ook op het voetpad onveilig voelen. Er komen over heel de lengte van deze straat meer en meer putten en verzakkingen in het wegdek.
  • In de Dahliastraat en de Mimosastraat zijn er oneffenheden aan het wegdek na de ingreep van nutsmaatschappijen.
  • In de Kapelstraat is het fietspad tussen de Groenenborglei en de Hortensialei moeilijk berijdbaar.
  • Het kruispunt van de Azalealei en de Begonialei is grondig verstoord door putten in het wegdek.
  • In de Mortselsesteenweg, tussen de kerk en Regina Pacis, steken er verschillende verraderlijke putten in het wegdek.

Het gemeentebestuur belooft verbeteringswerken aan al deze knelpunten. Deze ingrepen kunnen pas plaatsvinden na de winterperiode (duurde dit jaar zeer lang) en zullen in fasen verlopen. Het fietspad aan de Kapelstraat krijgt een tijdelijke asfaltlaag in afwachting van de definitieve heraanleg van deze straat.

 

Hovese brievenbussen moeten beter

Brievenbussen moeten voldoen aan bepaalde geldende regels (aan de straatkant staan, hoogte, afmetingen gleuf, inhoud, geen scherpe vlakken). Sommige Hovese brievenbussen zijn een echte schande. Om het de postbodes wat makkelijker te maken gaat het gemeentebestuur de inwoners sensibiliseren om hun brievenbus in orde te brengen met de geldende regels.

 

Cultuur tijdens de zomermaanden

Het gemeentebestuur gaat via de cultuurraad onderzoeken of er tijdens de zomermaanden geen laagdrempelige cultuurmanifestaties kunnen doorgaan in het gemeentepark aan de Geelhandlaan. De ATV-vertelavonden gaan dit jaar niet meer door in het Hovese gemeentepark (verhuisden naar een andere gemeente) en het popconcert van Hovelife van begin september is al enkele jaren uit de gemeente verdwenen. Hove is duidelijk op zoek naar alternatieve manifestaties.