Hongarije toont dat het anders kan !

Een belangrijk maatschappelijk fenomeen als migratie, en vooral dan illegale migratie naar Europa, los ne niet meer op door alleen de oorzaken van die migratie aan te pakken. In Hongarije hebben Orban en zijn partij terecht vastgesteld dat achter de al dan niet legale migratie een heuse lobby met vele tentakels schuilt.

Een migratielobby die enorme financiële voordelen haalt uit de migratie, en die erop uit is de migratiegolven in stand te houden of zelfs aan te wakkeren.

de Europeanen wensen dit niet in hun straten !

We moeten die lobby aanpakken, was een veel gehoorde smeekbede. Een smeekbede waarop de Hongaarse regering blijkens nieuw wetgevend werk wil ingaan. De regering wil via een aantal nieuwe wetten ngo’s aanpakken die illegale migratie ondersteunen en het geld dat ze hiermee ontvangt, wil ze gebruiken om de eigen grenzen te verstevigen.

Illegale migratie stoppen !

Voorafgaand aan deze wetten werd een vrij ruime bevraging van de eigen bevolking georganiseerd. In de begeleidende brief kon men lezen dat voor de Hongaarse regering “illegale massamigratie een probleem is dat gans Europa aantast. Deze vorm van migratie genereert enorme risico’s voor de veiligheid en zou de toekomst van het continent in gevaar kunnen brengen”.

Daarom wenst de Hongaarse regering illegale migratie met alle middelen te stoppen. “We moeten de veiligheid van onze burgers veilig stellen. Ons objectief is dat Europa de beste plaats op deze wereld blijft om te wonen. Daarom zullen we een aantal wetsontwerpen indienen in het parlement.”

Raak de ngo’s financieel !

Voor alle duidelijkheid : de Hongaarse regering is er niet op uit ngo’s te treffen. Het gaat alleen om die ngo’s die illegale migratie ondersteunen. In de wetsontwerpen wordt duidelijk wat de plannen van de regering zijn : zo wil ze bijvoorbeeld alle organisaties die illegale migratie steunen en die hiertoe buitenlandse financiële middelen krijgen, laten registreren.

De activiteiten van die verenigingen moeten worden bekendgemaakt. Verder zal een belasting worden opgelegd, waarvan de opbrengsten zullen worden gebruikt om de grenzen te verstevigen. Mensen die optreden voor deze organisaties kunnen worden aangepakt, net als diegenen die eraan meewerken.

Steeds meer mensen willen de illegale migratie aangepakt zien. In West-Europa wordt er veel over gepraat – soms in de meest moraliserende en denigrerende termen – maar gebeurt er eigenlijk bijzonder weinig. Dat is wel even anders in Hongarije.

Piet van Nieuwvliet

© ’t Pallieterke

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s © Gazet van Hove.