Verkiezingsdebat Hove : duurzaamheid en verkeersveiligheid

 

Duurzaamheid en milieu

Koen Volckaerts (N-VA) : “De vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark in Hove is bezig. Er liggen vandaag reeds zonnepanelen op De Markgraaf, de turnzaal van de Rodenbachschool, het Sportpark, de Mikado, het Dienstencentrum, de Werf, de Rodenbachschool. Het huidige gebouw van de Rodenbachschool is niet duurzaam. Iemand moet het eerst durven te zeggen. We moedigen inwoners aan om samen isolaties te laten uitvoeren en samen aankopen te doen. De huisvuilproblematiek is een zeer gepolitiseerd verhaal. We halen via Diftar 50 % minder op.”

Filip Craen (HB) : “De nieuwe container aan Hove Sport ? Resultaten ? Men kan dit ook in de wijken herhalen als het een succes is ?”

Luc Vuylsteke de Laps (Fan) : “Alles zit goed. We missen een specifieke milieubarometer voor Hove. De huisvuilophaling bekijken op basis van vele signalen. De ophaalfrequentie in de vorm van betaling bijsturen.”

Diederik Vandendriessche (Groen) : zowel kandidaat voor de gemeente- als de provincieraad

Goedele Breyne (Ph7) : “Het vorige gemeentebestuur haalde ook maar tweewekelijks de zakken op. De cijfers voor de container aan Hove Sport zijn laag. Ik heb ze opgevraagd bij IGEAN. Jonge gezinnen moeten het nog ontdekken. Terug in de zomer een wekelijkse ophaling organiseren zal een zware exploitatiekost zijn.”

Koen Volckaerts (N-VA) : “Alle straten in de gemeente wekelijks terug bedienen voor misschien maar één vuilniszak per straat zal een dure zaak worden. Denk ook aan de uitstoot. We kunnen het eens onderzoeken. Er zou in Hove beter ook een schepen van gebouwen en patrimonium komen. We hebben samen met Edegem ingetekend in een project om camera’s te plaatsen in de strijd tegen het sluikstorten.”

nieuw fietspad Mortselsesteenweg

Verkeersveiligheid

Volgens onderzoek is 77% van de Hovenaars tevreden om hier te wonen. Slechts 35% is tevreden over de fietsveiligheid (cijfers 2017, De Standaard).

Luc Vuylsteke de Laps : “Er moet een fietsplan komen met veilige routes die aansluiten op de fietsostrade F1. Zwarte punten zijn de Groenstraat en de Beekhoekstraat. Er moet ook een beter openbaar vervoer komen, niet alles van Antwerpen naar de rand, maar ook tussen de randgemeenten onderling, naar de ziekenhuizen in Edegem en Wilrijk.”

Goedele Breyne : “Er zijn nu fietsstraten aan de scholen. De fietsbrug aan de donderbrug is nog een probleem. De verkeersdrukte moeten we intergemeentelijk aanpakken. De toegankelijkheid van het station is nog een probleem.”

de “groen jongen” bij de N-VA

Koen Volckaerts : “Aan de Groenstraat wordt er op intergemeentelijk vlak gewerkt. Mortsel gaat enkele initiatieven nemen. De problematiek van de Beekhoekstraat is niet nieuw. Drie jaar geleden deden we een aanvraag via het Fietsfonds bij de Provincie. Maar zij kunnen voorlopig niets doen. Via het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de verkeerslichten in Hove al bijgesteld. Het gaat over Hove, Edegem en Mortsel.”

Wat het station betreft zitten we nog steeds met dezelfde brug. Ze is niet onze eigendom. De NMBS is niet beweegbaar. Het is ‘een staat in een staat’. De gronden aan de Groenstraat zijn ook eigendom van de NMBS. Anders hadden we er al een fietspad kunnen aanleggen.”

Filip Craen : “We moeten gaan van woon- naar leefstraten. Er moeten terug bomen worden aangeplant en wegwijzigingen aanbrengen. De schoolomgevingen moeten meer autoluw worden. Er moet een veilig netwerk van trage wegen in ons dorp komen.”

veilig nieuw fietspad aan de Mortselsesteenweg

Foto’s (c) Gazet van Hove.