Vlaams Belang moet gouverneurschap opeisen

Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciegouverneur. In principe zijn gouverneurs politiek neutrale ambtenaren, maar in werkelijkheid wordt bij hun aanstelling rekening gehouden met de partijverhoudingen, dat weet het kleinste kind.

Vandaag de dag kloppen die verhoudingen niet meer : CD&V met 15,4 procent beschikt over twee gouverneurs : Cathy Berx in Antwerpen en Carl Decaluwé in West-Vlaanderen. De SP.a – met nog maar 10 procent van de stemmen – heeft ook twee gouverneurs : Herman Reynders in Limburg en Lode De Witte in Vlaams-Brabant. Een gouverneur wordt in principe benoemd voor het leven, en de benoeming gebeurt door de Vlaamse regering.

Samengevat : met 25 procent van de stemmen beschikken CD&V en Sp.a over 80 procent van de gouverneurs. Dat noemt men democratie.

Karl Van Camp

Oost-Vlaanderen is nog steeds op zoek naar een gouverneur. Tot verleden jaar was dat Jan Briers, met een N-VA-etiket, maar die ging met pensioen. Sinds dan is er een getouwtrek tussen Open Vld, die graag Carina Van Cauter wil laten benoemen en de N-VA die liever Wim Leerman op die post wil positioneren. Overigens, Briers was wel benoemd met de steun van de N-VA, wat niet belette dat de man bij de jongste verkiezingen opkwam bij de CD&V als eerste opvolger op de Kamerlijst. Als Pieter De Crem een ministerpost krijgt in een volgende regering, dan komt Briers in de Kamer.

Hoe dan ook, zowel CD&V als Sp.a spelen boven hun gewicht als het op verdeling van de gouverneurspostjes komt. Denkt u dat ze dat zelf beseffen en dat deemoedig zullen toegeven ? U kent allicht het antwoord.

Zowel N-VA als Vlaams Belang hebben cijfermatig recht op een gouverneur.

Laat dus alle traditionele partijen zich maar koesteren met het aureool ‘democratische” boven het hoofd. Zolang de postjes van gouverneur niet verhoudingsgewijs verdeeld zijn, lach ik met Wouter Beke en Gwendolyn Rutten als ze het woord “democratie” in de mond nemen.

Karl Van Camp in © ’t Pallieterke.

Foto’s © Gazet van Hove.