Marxisme is een luchtkasteel

door Marc Joris – www.palnws.be 

Hersenspinsels, luchtkastelen en idées fixes

De zogezegd wetenschappelijke theorieën van Marx zijn slechts een verzameling hersenspinsels, luchtkastelen en idées fixes, die nauwelijks raakpunten hebben met de realiteit. Als men heel mild en vergevingsgezind is, kan men ze op zijn best hypothesen noemen. Maar ze vormen zeker geen wetenschappelijke theorie. In de wetenschappelijke theorie die naam waardig, moeten hypothesen eerst bevestigd worden door metingen, feiten en proefnemingen die objectief en reproduceerbaar zijn. Als een ander wetenschapper de proefneming herhaalt, moet hij dezelfde resultaten vinden. Een goede theorie moet verschijnselen verklaren, die voorheen onverklaarbaar leken.

katholieke studentjes werden communist

De oude hypothese dat cholera verspreid werd door “kwade dampen” leidde tot niets. De snavelachtige maskers vol kruiden die dokters gedurende decennia hadden gebruikt, waren nutteloos. Pas toen men tijdens een plaatselijke uitbraak de cholerabesmettingen in een Londense wijk zorgvuldig op een stadskaart aanduidde, ontdekte men vaststellen dat alle besmette personen water hadden afgetapt van dezelfde publieke pomp. En men kwam tot een betere en juiste theorie: cholera verspreidde zich door besmet water. En men kon de beginnende epidemie stoppen door die pomp af te sluiten.

Fase van de snavelmaskers

Anders dan de échte wetenschap is het marxisme altijd blijven steken in de fase van de snavelmaskers. Er zijn massa’s feiten die bewijzen dat de luchtkastelen van Marx onzinnig zijn. Maar ze worden gewoon genegeerd. Wetenschappelijke theorieën worden overboord gegooid of bijgesteld als ze fout blijken te zijn. Behalve enkele zonderlingen is er niemand die nog denkt dat cholera door dampen in de lucht wordt verspreid, dat de zon rond de aarde draait, dat de aarde een platte schijf is, of dat kinderen tegen wie men nooit een woord spreekt, vanzelf Latijn en Grieks zullen kennen. Echt waar, dat heeft men ooit geloofd en zelfs uitgeprobeerd.

Terzijde: al die kinderen stierven. Net zoals de mensen die als proefkonijnen voor het marxisme dienden bij miljoenen stierven. Maar ondanks alle bewijzen van het tegendeel blijft men de ideeën van Marx met dierlijke ernst bestuderen, analyseren en onderwijzen, zelfs aan universiteiten.

communisme = bedrog, onderdrukking, moord !
Marc Joris

Marc Joris

Marc Joris bezit een groot rechtvaardigheidsgevoel en is gespecialiseerd in geschiedenis, islam en het communisme. Gezien de treffende uiterlijke gelijkenis verzorgt hij voor PAL NWS de rubriek de Anti-Marx.

coverfoto : Karl Marx.