Hove : schepen plant lindeboom in gemeentepark

Gemeente behoort nu bij Regionaal landschap Rivierenland

Regionaal Landschap Rivierenland breidt haar werkingsgebied uit met acht Antwerpse Zuidrandgemeenten : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint. Als welkomstgeschenk krijgt elk van deze gemeenten een solitaire toekomstboom cadeau. Hove kwam maandagmorgen als eerste aan de beurt.

Lindebomen, symbool voor trouw en bescherming (*)

Solitaire bomen waren vroeger herkenningspunten in het landschap. Ze werden geplant bij speciale gebeurtenissen of om grenzen aan te duiden. Daardoor konden deze bomen makkelijk honderd jaar oud worden. “Samen met de gemeenten planten we deze bomen dan ook op plaatsen waar ze ongestoord mogen groeien. We kozen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn en symbool staan voor trouw en bescherming”, zegt Ankatrien Boulanger, coördinator van Rivierenland. “Samen met burgers, verenigingen en lokale besturen willen we concrete projecten uitwerken rond natuur, landschap en open ruimte. Denk aan wandel- en fietstrajecten, speelnatuur, of de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden”, aldus Ankatrien.

(*) De oude Kelten vereerden de linde. Freya, de godin van de liefde, zou erin wonen en omringende huizen beschermen. Onder de boom vonden ook huwelijken plaats. Dat de bladeren hartvormig zijn, is wellicht geen toeval. In de middeleeuwen kwamen bestuursleden van het dorp samen onder de linde om te vergaderen en recht te spreken. Later werd hij na oorlogen ook aangeplant als herdenkings- of vrijheidsboom.

Open ruimte wordt steeds schaarser

Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren.

Het lokaal bestuur van Hove is zich bewust van deze uitdaging. Vandaar dat wij hier vandaag aanwezig voor de symbolische spadesteek van onze toekomstboom”, zegt Bart Van Couwenberghe, schepen voor Leefmilieu (N-VA). “Maar ook inwoners kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een streekeigen haag aan te planten, een poel aan te leggen of een fruitboomgaard te planten” aldus de schepen.

Nog groene projecten in de pijplijn

Schepen Van Couwenberghe stelt “dat er in Hove nog groene projecten in de pijplijn zitten. Zo kunnen we over de gemeentegrenzen groene open ruimtes scheppen. In Frythout hebben we recent de paardenweide kunnen verwerven. De houten constructies zijn reeds verwijderd en de trage weg naar Boechout zal worden verbreed. We onderzoeken hoe we er nieuwe bosaanplantingen kunnen realiseren.”

Regionaal Landschap Rivierenland

Doelstellingen : Regionale Landschappen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. We brengen inwoners, verenigingen en overheden samen rond een wervend streekverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Regionale Landschappen werken integraal en geïntegreerd. In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mens gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend. Het is deze vergroeiing die door Regionale Landschappen gekoesterd wordt.

In de Zuidrand is 60% van de oppervlakte nog open ruimte. Het Regionaal Landschap Rivierenland heeft de Nete, de Rupel, de Dijle en de Zenne op haar grondgebied stromen. Dit is de hoogste concentratie van rivieren op zo’n beperkte oppervlakte.

Als partners heeft het Regionaal Landschap Rivierenland alle betrokken gemeentebesturen, de provincie, milieuverenigingen, landbouworganisaties, toeristische verenigingen en wildbeheereenheden. De zetel van de vereniging is gevestigd in Mechelen.

 

Foto’s © Gazet van Hove.