Belgisch geboortecijfer blijft dalen : gemiddeld 1,55 kinderen per vrouw

door Simon Segers in palnws.be . 

Het aantal kinderen dat in België geboren wordt is al 10 jaar in dalende lijn, dat bevestigen nieuwe cijfers. Vrouwen krijgen steeds minder en later kinderen. Ondanks de lage cijfers blijft de Belgische bevolking groeien dankzij migratie.

Sinds midden de jaren 1960 kent het geboortecijfer in België gestaag een achteruitgang. In 1964 werden nog ruim 160.000 kinderen geboren, maar volgens de gegevens van Statbel, het Belgisch statistiekbureau, waren er anno 2020 nog slechts 113.739 geboortes. Dit is een daling met 2,9 procent ten opzichte van 2019. Sinds 2010 is het aantal geboortes ieder jaar gedaald.

Het totale aantal kinderen per vrouw is slechts 1,55 hoewel het met 1,59 iets hoger ligt in Brussel. De hoofdstad kent ook het meeste geboortes waar de moeder een buitenlandse nationaliteit heeft, dit is bij maar liefst 52,2% van de kinderen het geval. In het Vlaams Gewest is dat slechts 22,6% en in het Waals Gewest 17,9%. Vrouwen worden gemiddeld ook ouder wanneer zij een eerste kind krijgen. In 2020 bedraagt de leeftijd van de moeder 29,3 jaar bij haar eerste bevalling, 2 jaar ouder dan in het jaar 2000.

Ondanks een constante daling in het aantal geboortes sinds 2010 is de Belgische bevolking in dezelfde periode met bijna 700.000 mensen toegenomen. Door migratie wordt dus niet alleen een bevolkingsafname vermeden, maar er is zelfs sprake van een nettogroei.

migratie doet bevolkingsaantal groeien …
Bron : HLN
Foto’s (c) Gazet van Hove.