Onthardingsprojecten in Hove ?

Meylwijk

Raadslid Stefan Beeldens (pH7) vroeg naar de stand van zaken van de onthardingsprojecten in de gemeente ? “Op de wijkvergadering werd er ook over gesproken. De hoek van de Vincent-Bavaisstraat en de Meylstraat, en de hoek aan Vebex en het Strijkijzertje. Waarom specifiek hier ? Staan ze bovenaan het lijstje ?” wilde de interpellant weten.

Schepen van sociaal woonbeleid Els Pauwels (Fan van Hove) antwoordde : “in het college van burgemeester en schepenen is het verslag van de vergadering doorgenomen en aan de diensten werd gevraagd een tekening te maken van wat kan. We willen de bomen behouden en komen tot een mooie verfraaiing van de hoek, met een fietsenstalling”.

Stefan Beeldens vroeg nog “of er teruggekoppeld zal worden met de wijk ?” De schepen antwoordde “dat de communicatieambtenaar ziek was maar dat er opvolging komt”.

Incident gesloten.

hier nog leuk parkje aanleggen

Foto’s © Gazet van Hove.