Hove : café “Den Drijhoek” opent met nieuwe uitbaters

De corona-pandemie heeft al vele slachtoffers gemaakt, ook in de horeca. Maar gelukkig is er ook nog positief nieuws van dat front te melden.

In onze gemeente staat het gekende café Den Drijhoek, aan het kruispunt van de Lintsesteenweg met het Sint-Laureysplein, al meer dan een jaar leeg. Sommigen vreesden het ergste, nl. een leeg pand dat zou verkommeren wegens allerlei juridische disputen die zich ergens veraf in een rechtbank afspeelden. Maar op zaterdag 8 mei e.k. zou er terug bier uit de tapkranen moeten vloeien, wel te consumeren op het buitenterras.

Dan openen broer en zus, Gert en Julie Geeraerts, de deuren voor de hopelijk talrijk opgekomen klanten die naar een frisse pint snakken. Beide uitbaters zijn afkomstig uit Lint en kennen Hove vrij goed. Ze hebben beiden al internationale ervaring in allerlei horecabedrijven.

Geen restaurant meer

Het interieur van de zaak is grotendeels behouden. Ze willen er een moderne bruine kroeg van maken. Het restaurant-gedeelte van de zaak verdwijnt. Deze ruimte zal één geheel vormen met het café. Er komen enkele speelkasten in te staan en twee televisietoestellen om grote voetbalwedstrijden te volgen. Het eten wordt beperkt tot verse soep, spaghetti en porties warm en koud gemengd.

De naastliggende zaal zal nog gebuikt kunnen worden voor feesten en koffietafels.

We wensen de nieuwe uitbaters alle succes in hun nieuwe onderneming, want een dorpscafé is een goed bindmiddel voor de Hovenaars om het sociale weefsel te bevorderen.

jong geleerd …

Foto’s © Gazet van Hove.