De “slag om een proper Hove” – deel 6

Bij de properheid van de gemeente hoort ook de strijd tegen graffiti. Dit zijn afbeeldingen of teksten die op straat of op een andere min of meer openbare plaats met verf, spuitbussen, viltstiften, inkt of krassen zijn aangebracht. Het zijn meestal voor het grote publiek nietszeggende afbeeldingen. Snel aangebrachte ‘handtekeningen’ worden tags genoemd.Een kleine minderheid zijn politieke slogans, vnl. langs grote wegen en autosnelwegen waar de boodschap goed zichtbaar is.

Graffiti is beschadiging van eigendom

Graffiti is een vorm van vandalisme. Graffiti wordt meestal aangebracht op grote openbare bouwwerken (de spoorwegberm in Hove naast de Statielei, het Hovese station met de perrons). Vaak is het openbare vervoer ook het doelwit, zoals het in- en exterieur van treinen, metro’s, trams, bussen, verplaatsbare cabines en straatmeubilair zoals verdeelkasten van de nutsmaatschappijen. Gelukkig worden particuliere eigendommen meestal ontzien door graffiti-spuiters, behalve in grote steden. In Hove hebben we enkele jaren geleden ook een plaag van spuiters gehad die het gemunt hadden op privé-eigendommen. De politie kon toen een crimineel oppakken en het was voorbij. Hout vasthouden dat het ook zo blijft.

Proper Hove GraffitiHet aanbrengen van ongewenste graffiti wordt beschouwd als beschadiging van openbare en/of particulieren eigendommen/voorwerpen. Daarom maakt de politie hiervan soms een proces-verbaal op en wordt de dader zo mogelijk opgespoord. In theorie althans, want de politie heeft niet de middelen en de tijd om zich met zulke ‘kleine feiten’ bezig te houden. Als er eens ‘een dader tegen de lamp loopt’, is de graffitiplaag in een bepaalde wijk/gemeente meestal voor een tijdje over. Tot de volgende crimineel opstaat.

Het reinigen van met graffiti bekladde muren, geluidschermen, ramen, deuren,  rijtuigen enz. kost de betrokken eigenaar (privé of openbaar) en dus uiteindelijk de hele maatschappij veel (belastings)geld. Tijdens het reinigen worden onderliggende verflagen of bouwmateriaal vaak aangetast. Het gaat dus niet alleen om verwijderen van de aangebrachte verf, maar ook om herstel van de betrokken muur/wand. Het is dus voor de burgers van belang om iedere uiting van graffiti-vandalisme onmiddellijk aan de politie en/of de gemeenschapswacht te melden. Zij nemen foto’s van de aangebrachte tags en zo kunnen ze soms een dader situeren en oppakken.