Sprokkels uit de Hovese Milieuraad

Deze raad ging digitaal door op woensdagavond 31 maart jl. . Er waren een 15-tal volgers.

Zendmast Groenstraat

Hove en Mortsel gaan in beroep. De argumentatie van de Milieuraad is meegegeven.

Groene verbindingen

Verbindingen maken, zodat dieren de straat veilig kunnen oversteken of als ondersteuning (eekhoorns, gierzwaluwkasten). In de Leliestraat komt er zeker een hangbrug voor eekhoorns. Contacten met betrokken eigenaars zijn lopende.

Drie thema-avonden

De eerste in het voorjaar (wegens corona), in het najaar en in de winter nog één. De eerste zal op 3 mei doorgaan.

Acties rond bio-diversiteit

Meten is weten, inventaris van kleine landschapselementen. Via burgerparticipatie, fietstochten per wijk. Waar mogelijkheden om dingen te doen ? Herstel boomgaarden.

Concrete acties rond soorten : eekhoorn, ree, dagvlinder, tegeltuintjes. Hiervoor realistische plannen uitwerken.

duizenden extra bomen voor Hove

Plannen naar de toekomst :

Zoekzone voor de aanplant van 8.000 tot 16.000 bomen in Hove. Vlaamse klimaatplan. Dit zijn enkele ha in Hove. Welke kadasterpercelen kunnen potentieel dienen als nieuwe locatie voor de aanplant van bomen. Er zijn subsidies voorzien.

Sensibilisering naar de bevolking :

Bio-diversiteitsdag van zaterdag 22 mei extra in de kijker zetten. Een activiteit in Frijthout.

Natuurbeheer : 2 publieke natuurbeheeractiviteiten per jaar. Haagplantactie aan Frijthout.

Kapreglement gemeente Hove

Het huidige kapreglement dateert al van zo’n zes jaar geleden. Het werd ondertussen aangepast via het politiereglement.

Twee specifieke dossiers :

er sneuvelden wat teveel bomen …

Villa Henriëtte, Kapelstraat, twee gemeenteambtenaren gingen ter plaatse kijken. Het was een moeilijke communicatie met de werkers. Ze werden er niet met volle goesting ontvangen. Zijn er zaken te verbergen ? Op de bijlage van het ontwerpplan staat er een opsomming van het bomenbestand dat moet blijven staan. ???

Edegemsestraat 31 : hier werd een oude rode beuk van meer dan 100 jaar gekapt. De vervangboom werd vernield door puur vandalisme. Er werd een brief gestuurd naar de eigenaar, maar er is nog geen reactie gekomen.

Bomen hebben waarde (landschap, afkoeling, waterhuishouding). Bomen komen niet op de tweede plaats. Waardevolle soorten moet men maximaal behouden. Ze niet kappen, tenzij het niet anders kan (veiligheid omgeving). Minder waardevolle bomen mag men wel kappen.

De herinboeting moet algemeen worden gemaakt. Waardevolle bomen bij voorkeur op dezelfde plaats terug inplanten.

Er komt best meer begeleiding bij kappingen, een voor- en een na-traject.

Schepen Bart Van Couwenberghe stelt voor om voor elke gekapte boom er twee nieuwe aan te planten.

gaat nogal vlot in Hove

Het kapreglement krijgt een nieuwe naam : het Bomenbeschermingsreglement.

Hove is veel te zacht rond kapvergunningen in vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen. In Lint hebben ze een modern reglement.

De volgende vergaderingen van de Hovese Milieuraad zijn op dinsdag 8 juni, dinsdag 7 september en woensdag 8 december 2021.

Foto’s © Gazet van Hove.