Agenda gemeenteraad Hove – juni 2021

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 1 juni 2021

In juni zijn er twee gemeenteraden. 

zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1a.

Openbare zitting

 

P.1.   B. Notulen gemeenteraad 27 april 2021

Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 27 april 2021.

P.2.   B. Zittingsverslag  algemeen directeur gemeenteraad 27 april 2021

Goedkeuring van het zittingsverslag van de algemeen directeur van de gemeenteraad 27 april 2021.

P.3.   B. IKA – Algemene vergadering – 15 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021.

P.4.   B. Fluvius – Algemene vergadering – 23 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van Fluvius van 23 juni 2021.

P.5.   B. Water-Link – algemene vergadering 10 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van Water-Link dd 10 juni 2021.

P.6.   B. CIPAL – Algemene vergadering – 24 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van CIPAL van 24 juni 2021.

P.7.   B. IGEAN Dienstverlening – Algemene vergadering -25 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 25 juni 2021.

P.8.   B. Igean Milieu & Veiligheid – Algemene vergadering – 25 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 25 juni 2021.

P.9.   B. Agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van TMVS van 15 juni 2021.

P.10. B. Pontes – Algemene vergadering – 24 juni 2021

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van Pontes van 24 juni 2021.

P.11. B. Addendum Zorg en Gezondheid (covid-19)

De gemeenteraad bekrachtigt het door het college van burgemeester en schepenen bij hoogdringendheid genomen besluit inzake het goedkeuren van het addendum bij de overeenkomst met het agentschap zorg en gezondheid in kader van contact- en bronopsporing.

P.12. B. Subsidieverdeling ouderenverenigingen 2021

De gemeenteraad neemt na advies van de ouderenadviesraad een beslissing inzake de subsidieverdeling 2021 voor de gemeentelijke ouderenverenigingen.

P.13. B. Belasting op ambulante handel 2021 – 2025

De gemeenteraad heft een belasting op ambulante handel met ingang van 1 juli 2021.

P.14. B. Belasting op tapperijen 2021-2025

De gemeenteraad wijzigt de datum van inwerkingtreding van de belasting op de tapperijen.

P.15. B. Financiën – Jaarrekening AGB 2020

De gemeenteraad geeft positief advies over de jaarrekening 2020 van het AGB Sport en Ontspanning Hove.

P.16. A. GEMEENTE/AGB – lening effectieve investeringen 2020

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB voor investeringen goed.

P.17. A. Ontwerp academie – toelichting

Het ontwerp voor de academie wordt toegelicht aan de gemeenteraad.

P.18. A. PZ HEKLA – Zichtbaar gebruik mobiel camera type bodycam in het kader van politieopdrachten – Toestemmingsaanvraag

De gemeenteraad keurt de aanvraag van de politiezone HEKLA om gebruik te maken van mobiele camera’s op het grondgebied dat onder haar bevoegdheid valt, in het kader van hun politionele opdrachten goed.

P.19. A. Dringende vragen van de raadsleden

  1. Dringende vragen van de raadsleden
sommigen volgen de zitting digitaal

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.